шифрування даних

Розроблення мобільних засобів нейроподібного криптографічного шифрування та дешифрування даних у реальному часі

Сформовано вимоги, вибрано метод і розглянуто основні етапи розроблення мобільних засобів нейроподібного криптографічного шифрування та дешифрування даних у реальному часі. Показано, що розроблення мобільних засобів нейроподібного криптографічного шифрування та дешифрування даних у реальному часі з високою ефективністю використання обладнання зво- диться до мінімізації апаратних затрат із забезпеченням множини вимог, характеристик і обме- жень.

Системна модель безпеки безпровідних технологій зв’язку шифрування даних у WIMAX-системах

На основі концепції “об’єкт – загроза – захист” запропоновано системну модель безпеки технологій безпровідного зв’язку на рівні структури “система – сигнал – канал – тракт” та її метрологічного забезпечення. В межах створеної моделі розроблено алгоритмічно-програмне забезпечення процедури шифрування даних для WIMAX- систем на основі стандарту AES та мови програмування С#.

Параметризoвані ортогональні перетворення для шифрування даних

У даній роботі пропонується схема шифрування й дешифрування даних, яка використовує переваги швидкого параметричного ортогонального перетворення. Cформульовано спосіб відображення секретного ключа до значень параметрів перетворення. Eфективність запропонованої схеми підтверджено експериментально. Крім того, автори пропонують напрямки подальших досліджень і розвитку розглянутої схеми шифрування даних.