словник

Здатність мови відображати реальність: референтивна теорія і теорія словників. (Науково-дослідна стаття)

У статті йдеться про мову як засіб комунікації та відображення (рефлексії) реальності. Дослідження розпочинається зі загального огляду проблеми та авторів, які займалися нею. У першій частині автор здійснює детальний огляд референтивної теорії як основної та найдавнішої теорії у сфері вивчення функцій мови. У другій частині статті розглянуто одну із сучасних теорій словників Річарда Рорті. Зроблено висновки про те, що референтивна теорія хоч і є корисною та фундаментальною, однак дуже далека від повноцінного та вичерпного пояснення функціонування мови.

Автоматизація визначення функцій і продуктивності термінів у терміносистемах

Сутність проблеми полягає в складності аналізу терміносистем великого обсягу, що містять сотні чи тисячі термінів. Щоб розв’язати цю проблему доцільно використати метод сітьового* аналізу, запропонований Е. Ф. Скороходьком. Метод передбачає подання терміносистеми у формі матриці, виокремивши початкові, похідні й кінцеві терміни, а також визначивши їхню продуктивність.

Проблеми перекладу термінології реабілітації

The article is dedicated to the analyzing of problems, occurred during the translation of rehabilitation terms from French into Ukrainian. The field abbreviations became the most difficult in the translation process – we were searching for decoding in the French explanatory dictionaries for physical rehabilitation / therapy, in scientific articles, textbooks and on Internet resources, sometimes a verbal translation was offered, since there were practically no translation options for an appropriate abbreviation in the Ukrainian language.

Термінографія музейної справи

У статті проаналізовано українські та російські термінологічні видання, вказано на їхні особливості в галузі музейництва, виокремлено основні публікації, які стосуються різних проблем музеєзнавства.

Підсистема перевірки орфографії електронного каталогу бібліотеки на основі технології HUNSPELL

The main purpose of this research is to develop approaches to the design of subsystems spell checker Dictionary-based technologies Hunspell. A number of requirements which subsystem to spell checker. Substantiates the choice of Hunspell. The structure of dictionaries words and affixes. Suggested and described the structural and object-oriented scheme subsystems check spelling. The analysis of the effectiveness of the proposed approaches based on model tests.

Технологія перетворення п’ятимовного словника порівнянь у електронну форму

In this article the structure of Ukrainian-Russian-Belarusian-Polish dictionary of comparisons was analyzed and the technology of its transformation from paper into electronic form was proposed.
 Key words: lexicography, dictionary