стеганографія

МЕТОД ДВОКАСКАДНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ ПРИХОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ СТЕГАНОКОМПРЕСІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

В статті потреба подальшого розвитку держави безпосередньо пов'язаний з: рішенням питань щодо підвищення обороноздатності та інформаційної безпеки; розвитком інформаційно-інтелектуальних систем. Обґрунтовується необхідність забезпечити потрібний рівень повноти інформації, дотримання вимог її актуальності, досягнення та підтримки належного рівня цілісності, доступності та конфіденційності. В статті наголошено, що для цього будуються комплексні системи кодування та захисту інформації.

Software Implementation of Modified LSB Algorithm with Shamir`s Secret Sharing

Today, it is often necessary to transmit a confidential message of a small volume, while the use of complex cryptographic systems is difficult for some reasons. One of these reasons is the impossibility of using reliable products, which, as a rule, are commercial and unavailable to the average computer user. In modern information society, many services are provided with the help of computer networks and information technologies.

Аналіз ефективності вейвлет-перетворення в задачах прихованого передавання даних.

Вбудовування цифрових водяних знаків сьогодні є одним з найефективніших засобів захисту інтелектуальної власності. Виконано порівняльний аналіз різних вейвлетів, досліджено характеристики при різних коефіцієнтах вбудовування та вбудовування в різні області перетворення для методів прихованого передавання даних на основі вейвлетів.

Вбудовування цифрових водяних знаків у аудіофайли зі стисненням без втрат

Розроблено стеганографічний алгоритм додавання цифрових водяних знаків у частотній області в аудіофайли зі стисненням без втрат з використанням швидкого перетворення Уолша–Адамара, а також перевірено можливість вбудовування цифрових водяних знаків з використанням стиснення залишкового сигналу на прикладі файлів формату FLAC.

Розроблення методики оцінювання важливості характеристик стеганографічних алгоритмів

In this paper the problem of estimating the importance of each of the characteristics of steganographic algorithms is solved. The resulting estimates are used in the analysis of the existing algorithms for information embedding and multiobjective choice of the best algorithm. The technique allows providing an equally weighted algorithms estimation, and also considers the importance of coefficients of characteristics.