стратегія розвитку

Загрози та перспективи розвитку операторів на ринку світлих нафтопродуктів України

Виявлено, що ринок світлих нафтопродуктів України, який є імпортоорієнтованим та висококонкурентним, зростає помірними темпами. Загрозами на ньому є світові коливання цін на нафту та її вичерпність, законодавчі обмеження, невисока купівельна спроможність споживачів, збільшення кількості електромобілів. Конкурентними перевагами на ньому є наявність широкої мережі АЗК, сильного бренду, додаткового сервісу та лояльних споживачів. Перспективи подальшого розвитку операторів пов’язані з використанням стратегії диверсифікації.

Особливості формування стратегії розвитку національних автотранспортних перевізників

Розвиток підприємств автомобільного транспорту знаходиться в колі інтересів багатьох стейкхолдерів, тому вивчення теоретичних, методологічних та прикладних питань формування стратегії є надзвичайно актуальним. Метою статті є дослідження загальних макроекономічних трендів на ринку вантажоперевезень та систематизація теоретичних підходів в контексті виявлення специфічних галузевих стратегій. Методологічною основою є проведення кількісного та якісного аналізу стратегічних можливостей автотранспортних підприємств.

Diagnostic product market in the context of globalization of domestic business

The aim of this study is to develop a methodology for studying the globalization of business as a whole, and its individual aspects related to information and communication problems of the domestic business amid increasing crisis in the economy. Formation of system of anti-crisis measures, as a catalyst for the commodity market development in the context of globalization of the domestic business.

The peculiarities of the strategic planning of the regional power industry sustainable development

The article presents the classification of the regional power industry development strategies according to the characteristics and space dimensions, as well as the stages and objectives of its sustainable development planning. It defines the objectives of sustainable regional economic development, requirements to the local institutional system and possible mistakes in choosing strategy for the regional power industry development.