струми Фуко

"Фуко у Долині смерті". Інтерв'ю Гезер Дандес з Симеоном Вейдом (перек. Павла Бартусяка)

Це інтерв'ю Симеона Вейда вперше перекладене українською мовою. Воно є важливим для розуміння розвитку творчого досвіду Мішеля Фуко.

Добре життя / добре існування [Belle vie / Belle existence] (Передмова до українського перекладу інтерв’ю «Фуко у Долині Смерті»)

Це важливе для розуміння творчої еволюції Мішеля Фуко інтерв’ю було проведене американською дослідницею Гезер Дандес у 2017 році. Інтерв'ю українською мовою перекладено вперше. Викладач Вищої Школи Клермонта Симеон Вейд і його друг, музикант Майкл Стоунмен, у червні 1975 році запросили Фуко взяти участь у мандрівці до Долини Смерті. Філософ погодився. Вони перебували там два дні й одну ніч. Фуко називав цей досвід одним із найважливіших у своєму житті.

Розшарування (Передмова до українського перекладу розмови Мішеля Фуко з Жан-П’єром Елькабахом «Фуко відповідає Сартру»)

Розмова Мішеля Фуко з Жан-П’єром Елькабахом «Фуко відповідає Сартру» була опублікована у жовтні 1966 року. Текст перекладений українською мовою вперше. В цій бесіді Мішель Фуко відповів на критичні зауваги Жана-Поля Сартра щодо опублікованої у квітні 1966 року книги «Слова і речі». У цій розмові Фуко діагностував зокрема остаточне закінчення доби Сартра.

 

Модернізація ферозондового магнітометра

Запропоновано ферозондовий магнітометр, який відрізняється від класичного аналога спрощеною конструкцією датчика магнітного поля, виконаного на одному стрижні.

Здійснено теоретичний аналіз роботи такого датчика і подано результати його експериментальної перевірки. Розглянуто структурну схему модернізованого магні-тометра.

Чутливість запропонованого пристрою 1 нТл.

Ключові слова: магнітометр ферозондовий, давач магнітного поля, струми Фуко.