суспільна система

Вирішення конфліктів як основа демократизації суспільної свідомості та підвищення ефективності державного управління

Розглянуто підходи до розуміння конфліктів та їх значення для суспільної життєдіяльності, а також для функціонування політичної та державно-управлінської систем. Проаналізовано вплив вирішення конфліктів на гуманістичних засадах компромісу на суспільну свідомість і процес її гуманізації. На прикладі вирішення наявного на певний момент конфлікту між гілками влади в Україні продемонстровано конструктивність спроб переговорів між політичними супротивниками.

Девіантна поведінка в умовах постмодерну: філософсько-правові детермінанти

У статті ґрунтовно проаналізовано філософсько-правові детермінанти девіантної поведінки в умовах постмодерну. Під час дослідження проведено паралелі між природними та суспільними явищами, а також між їх власними частинами, зокрема зосереджено увагу на тотожності між ними, абстрагуючись від певних відмінностей. Відзначено суперечливий характер взаємозв’язку соціальних норм і девіантних форм поведінки, який надає такому системному утворенню, як правопорядок. динамічного характеру.

The legal interpretation of a regional access in formation of the territorial mechanism of Ukraine

Іn the article in legal aspect considered regional approach of reforming of the territorial mechanism of Ukraine, as one of the possible options for improvement. Highlighted understanding such multifold category as region. With a glance to historical experience, modern political realities and future prospects, tend was valid for the optimizing of the territorial mechanism of Ukraine, including the feasibility of consolidation of administrative units by the formation of prorated regions.