сигнал

Застосування смартфонів для позиціювання в середині приміщення

Статтю присвячено проблемі навігації усередині приміщень в умовах недоступності сигналу супутникових засобів. У цьому випадку для визначення місця розташування об’єктів використовуються альтернативні джерела їх позиціювання. Використання для задач навігації усередині приміщень смартфонів дозволяє отримати вичерпні дані про його роботу. Для вирішення завдання навігації найбільш важливими елементами масивів даних є унікальний ідентифікатор спостережуваного пристрою і відносний рівень потужності прийнятого від нього сигналу.

Modeling a signal generated by microparticles moving in the aerodynamic flow

The article presents a model of a signal generated by microparticles moving in an aerodynamic flow.  This model is based on the Lorentz–Mie scattering theory.  It is shown that the visibility and the signal/noise ratio of the Doppler signal are determined by the degree of amplitude and polarization matching of the scattered waves.  These parameters also depend on the degree of phase matching of "elementary" Doppler signals.  Using this signal model, it is possible to calculate the shape of the aperture of the receiving optics for a specific type of laser Doppler anemometer.  The use of such

Рекурентні бінарні перетворення з елементами RSA і додаткове зашумлення під час шифрування/дешифрування зображень.

Запропоновано алгоритм рекурентного шифрування-дешифрування зображень з чітко видимими контурами, бінарними лінійними формами та з використанням елементів алгоритму RSA як найбільш стійкого до несанкціонованого доступу до сигналів.

Алгоритмічні та схемотехнічні засоби опрацювання сигналів імпульсного первинного перетворювача за оцінками інформаційної ентропії

Intensive development of new technologies has led to the growth of metrological performance requirements for primary converters, including the cost of gas environments. The use of digital technology in the implementation of the initial transformation of information traditionally based on the representation of non-electrical values electrical, actually leads to the need to improve the existing and circuit solutions.

Distribution network for telecommunications services for subscribers of express train

This article describes the new concept of providing multimedia services, which require bandwidth 12 Mbit/sec, for mobile subscribers moving at speed of 250-350 km/h on train express. This concept is called – interactive heterogeneous telecommunication system (IHTS). Also describe a place of a satellite channel in this network. There are advantages and disadvantages of satellite trunk line in architecture IHTS are also observed in this paper. We consider the signal at the transmitting and receiving side. Defined restrictions on group channel and OFDM symbol separately.

Метод опрацювання сигналів при вимірюванні нестаціонарних величин

У багатьох сучасних технічних системах (контроль параметрів у камерах згорання двигунів, відпрацювання виробів аерокосмічного комплексу, наукові дослідження тощо) вкрай актуальною є проблема вимірювання швидкозмінних нестаціонарних величин у реальному, чи близько до цього, часі. Сьогодні існують достатньо ефективні способи таких вимірювань. Однак підвищення швидкодії таких способів є нагальною потребою.