технологія

Conception of quality management of city environment of city

The basic concepts of quality of city environment are considered, going near the management of quality of city environment, state of city environment for today, lacks of management,  raising of task of quality management of city environment. The system of aims  of quality management of city environment, choice of indexes of quality on the basis of this system and conceptual model of quality management, is offered.

Про можливість виявлення скупчень газу в щільних пісковиках мобільними геофізичними методами

Результати експериментального застосування мобільних технологій показують, що метод обробки даних дистанційного зондування Землі дозволяє оперативно виявляти аномалії типу „поклад газу (нафти)” в колекторах різного типу. Ці аномалії можуть бути пов'язані із зонами „sweet spots”, в межах яких існує висока ймовірність отримання промислових припливів ВВ.

Оцінка нафтогазоносності перспективних об’єктів в акваторіях Баренцового моря

Аналізуються результати оцінки перспектив нафтогазоносності окремих структур та родовищ Баренцового моря, які були отримані частотно-резонансним методом обробки та інтерпретації даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ).

Practice in informal functioning of the institution executive and ways of overcoming

In the article violated the theoretical issues of differentiation and positive shadow of informal practices in the activities of the executive. Analyzes the legal regulation of the sphere of preventing shadow of informal practices, identifies ways to minimize the negative impact of informal practices in the sphere of shadow government.

Аспекти оцінки та освоєння геотермальних ресурсів України

Розглянуто науково-промислові аспекти освоєння геотермальних енергоресурсів України. Проаналізовано геологічні, технічні, технологічні, соціальні та економічні питання, що дають змогу надати загальну промислову оцінку розвитку геотермальної енергетики. Сформульовано науково-технічні задачі ефективного використання геотермальних енергоустановок (ГТЕУ) типу “труба в трубі”, що дозволять використовувати ці ГТЕУ у всіх геотермальних активних зонах України з повною екологічною безпекою. Оцінку видобувних геотермальних енергоресурсів виконано з урахуванням існуючих технічних можливостей.

Технологія виробництва дитіодиморфоліну

Наведено результати удосконалення технології виробництва N, N′- дитіодиморфоліну (ДТДМ), що включає стадії отримання монохлористої сірки, промивання пасти готового продукту та обробки його полігліколями з метою зменшення пилоутворення. Методом оптимізації знайдено оптимальні умови одержання ДТДМ, що дозволило збільшити його вихід при високій якості продукту.