Про можливість виявлення скупчень газу в щільних пісковиках мобільними геофізичними методами

2013;
: pp. 210 - 212
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.210
Надіслано: Липень 11, 2013
1
Інститут прикладних проблем екології, геофізики та геохімії
2
Інститут прикладних проблем екології, геофізики та геохімії
3
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
4
Інститут прикладних проблем екології, геофізики та геохімії

Результати експериментального застосування мобільних технологій показують, що метод обробки даних дистанційного зондування Землі дозволяє оперативно виявляти аномалії типу „поклад газу (нафти)” в колекторах різного типу. Ці аномалії можуть бути пов'язані із зонами „sweet spots”, в межах яких існує висока ймовірність отримання промислових припливів ВВ.

  1. Валяев Б.М. Природа и особенности пространственного распространения нетрадиционных ресурсов углеводородов и их скоплений // Газовая промышленность, Нетрадиционные ресурсы нефти и газа. Приложение к журналу. – 2012. – С. 9-16.
  2. Гошовський C.В., Рослий І.С. Актуальність дорозвідки брахіантиклінальних структур південно-східної частини Дніпровсько-Донецького авла­когену. Стаття 2. Епігенетична зональність і перспективні напрями дорозвідки Новомечебилівської складки // Мінеральні ресурси України. – 2012. – № 4. – С. 32-39.
  3. Дудніков М. Перспективи нафтогазоносності південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Геологія. – 2012. – Вип. 58. – С. 36-40
  4. Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. Новые возможности оперативной оценки перспектив нефтегазоносности разведочных площа­дей, труднодоступных и удаленных территорий, лицензионных блоков // Геоинформатика. – 2010. – № 3. – С. 22-43.
  5. Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. Оценка относительных значений пластового давления флюидов в коллекторах: результаты про­веденных экспериментов и перспективы практического применения // Геоинформатика. – 2011. – № 2. – С. 19-35.
  6. Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н. Частотно-резонансный принцип, мобильная гео­электрическая технология: новая парадигма геофизических исследований // Геофизический журнал. – 2012. – Т. 34, – № 4. – С. 167-176.
  7. Рослий І.С., Скребець М.О. Актуальність дорозвідки брахіантиклінальних структур південно-східної частини Дніпровсько-Донецького авла­когену. Стаття 1. Геологічний розвиток та оцінка газоносності Слов’янської складки // Мінеральні ресурси України. – 2012. – № 3. – С. 30-37.