технологія

ОСОБЛИВОСТІ РЕСТАВРАЦІЇ СКУЛЬПТУРНОЇ ПЛАСТИКИ З АЛЕБАСТРОВОГО КАМЕНЯ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті проаналізовані наукові праці, що присвячені вивченню особливостей реставрації алебастрової скульптурної пластики за трьома тематичними групами: термінологічне значення назви алебастрового каменю; мінералогія, кар'єри та каменеобробні осередки алебастрового каменю; збереження та відновлення скульптурної пластики з алебастрового каменю.

Візія технологізації людського в контексті поступу штучного інтелекту (Рецензія на книжку Макса Теґмарка “Життя 3.0. Доба штучного інтелекту” / пер. з англ. З. Корабліна. – Київ: Наш формат, 2019. – 432 с.)

У рецензії розглянуто основний зміст та проблематику опублікованої вперше українською мовою книги відомого американського математика, фізика, дослідника технології штучного інтелекту (ШІ), професора Массачусетського технологічного інституту Макса Теґмарка.  Автор розкриває широкий спектр проблем пов’язаних із створенням ШІ. Пояснює трансформації, які загрожують самій людині та навколишньому світу внаслідок появи загального надлюдського ШІ. Людина може втратити свій привілейований статус розумної істоти, а найтрагічніше, що причетною до цього може бути технологія створена нею ж самою.

Thoretical and methodological positions of management of tolling operations at enterprises

For managers of enterprises, that realize tolling operations, an important task is to develop and implement the effective management mechanism of such type of operations to achieve the set goals in this area. It raises the need in compliance with uniform principles of management of tolling operations by both contractors of such interaction to establish mutually beneficial cooperation and avoid the conflicts of interests.

Концептуалізація понять “модель” та “моделювання” у наукових дослідженнях

Розглянуто окремі аспекти застосування методу моделювання у наукових дослідженнях. Запропоновано філософські максими, на яких ґрунтується поняття моделі. Подано узагальнене означення моделі, її характеристики та типологію.

Можливості мобільных геофізичних технологій при пошуках і розвідці нафти та газу

Мобільна геофізична технологія включає спеціальний метод обробки даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), картування методом становлення короткоімпульсного поля (СКІП), метод вертикального електрорезонансного зондування (ВЕРЗ). Включення такої технології в традиційний комплекс пошукових геолого-геофізичних методів буде сприяти як мінімізації фінансових витрат на вирішення нафтогазопошукових задач, так і істотного скорочення часу на їх практичну реалізацію.

Технологія вибору оптимального місця розташування сонячних електростанцій з використанням дистанційного зондування Землі та ГІС-технологій

Мета. Використання наземних сонячних фотоелектричних електростанцій (СЕС) для виробництва електроенергії протягом останніх десяти років суттєво збільшується по всьому світу. Це зростання обумовлено політичними стимулами, такими як «зелений» тариф, а також низька вартість та висока продуктивність сонячних панелей. Оскільки використання сонячних енергоносіїв зростає, необхідність пошуку кращих місць для їх розташування також збільшуватиметься. Оптимальне розміщення СЕС важливе для максимізації корисних характеристик проектів, одночасно мінімізуючи негативні.

Теоретичний аналіз та практичні можливості використання органічних відходів агропромислового комплексу як один з шляхів до економії енергоресурсів в Україні

The main suppliers of minerals to crops today are chemical fertilizers. A good example of the implementation of efficient and environmentally friendly agro-industrial production are farms with closed loop motion biomass and energy – the so-called bioconversion complex. Their main components – crops, livestock and energy are closely interrelated and can be balanced. Today, great importance is also the production and use of microbial preparations for agriculture. The basis of their nitrogen-fixing is, phosphorus and methane bacteria.

Обумовини розвитку науки і техніки на порозі ХХІ століття

In this paper the possible directions of further development of science and technology are presented. The choice of these areas is subjective, and the demographics are taken into account, because people are simultaneously creators and consumers. Displaying advances in technology supported by science, without which these achievements would not have been. Attention is paid to the development of the economy, which in a general sense is identified with increasing prosperity.

From cold logistics to cold supply chains

A number of questions concerning the development of cold logistics and the specificity of cold chain supply have been outlined. The topicality of implementation of advanced technologies and consolidation of all the members of cold chain supply which will allow to provide quality performance of logistical operations in cold chain supply has been defined. For investigation results it has been defined that the main problem of cold chain supply is the preservation of temperature condition.

Моделювання Web-орієнтованих систем та напрямки розвитку Web-ресурсів

In this article is a typical example of coordination web-systems. The main problems that arise when building an effective web-sites and approaches to solving these problems. In particular, studies key performance indicators defined sites and methods for improvement. Analyzes the trends of development of information systems that are based on web-technology. Formulated main approaches to implementation of web-technologies. The structural-functional model of software system for designing web-oriented systems and by a description of structural modules that are part of it.