важка олива

STUDY OF THE VISCOSITY-TEMPERATURE PROPERTIES OF HEAVY OIL FROM THE YABLUNIVSKY FIELD OF UKRAINE

Viscosity-temperature properties of high-viscosity oils from 3 wells of the Yablunovsky field (Poltava region, Ukraine) were studied using a rotary viscometer. According to the nature of the curves of the dependence of dynamic viscosity and shear stress on the shear rate, the nature of the flow of these oils is established, which is of practical importance for effect evaluating of various methods of action on the rheological behavior of these oils during their extraction and transportation.

Високов’язка нафта: огляд

Розглянуто актуальну проблему видобутку та переробки важких високов’язких нафт в Україні та світі. Встановлено, що основні запаси важких високов’язких нафт у світі розміщені в Південній і Північній Америці, на Близькому Сході, а в Україні – у східних регіонах. Проаналізовано різноманітні класифікації важких високов’язких нафт, які використовують як в Україні, так і у світі. Розглянуто основні способи видобування важких високов’язких нафт, зокрема кар’єрний, шахтний і свердловинний. Здійснено огляд технологічних процесів переробки важких високов’язких нафт.

Особливості технології зневоднення важких високов’язких нафт східного регіону України

Досліджено високов’язкі нафти Яблунівського родовища (Україна, Полтавська обл). Нафти розбавляли газовим конденсатом для зменшення в’язкості, потім деемульгували різними деемульгаторами. Встановлено, що нафти доцільно розбавляти важким газовим конденсатом, зневоднювати нейоногенним деемульгатором ПМ-1441 марки А на основі блоккополімерів оксидів етилену та пропілену. Ступінь зневоднення при цьому сягає 95 %.

Особливості технології перероблення важких нафт з високим вмістом сірки

Проведені дослідження нафт Яблунівського родовища (Полтавська обл., Україна) для вибору подальших шляхів їх перероблення. За допомогою методу імітованої дистиляції досліджено фракційний склад. Визначені структурно-механічні властивості нафтопродуктів, вміст металів та елементний склад. Встановлено, що нафти є важкими з високим вмістом сірки, не містять світлих дистилятів, мають високу густину та в’язкість, велику кількість металів. Запропоновано блок-схему переробки таких нафт.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВАЖКИХ НАФТ ЯБЛУНІВСЬКОГО РОДОВИЩА З ВИСОКИМ ВМІСТОМ СІРКИ

В статті описано дослідження нафтЯблунівського родовища Полтавської області України, які дають можливість вибрати подальші шляхи їх  переробки. Досліджено фракційний склад методом імітованої дистиляції, основні фізико-хімічні характеристики, визначено структурно-механічні властивості, вміст металів та елементний склад.  Результати досліджень показали, що нафти є важкими з високим вмістом сірки, не містять світлих дистилятів, мають високу густину та в’язкість, велику кількість металів.

Дослідження мас-спектроскопічним методом молекулярних мас нафтових пеків одержаних внаслідок термооброблення

За допомогою мас-спектрометрії охарактеризовані ізотропні і анізотропні пеки, а також вихідна важка мінеральна олива з метою встановлення розподілу молекулярних мас (РММ) та змін, що відбуваються під час термооброблення. Показано, що метод приготування проб і вибір матриці мають значний вплив на РММ. Одержані результати підтверджують олігомерну природу пеків та збільшення розмірів молекул при термічному обробленні.