вебзастосунок

Інформаційна технологія інтелектуального пошуку контенту в системах е-комерції

Описано розроблення технології інтелектуального пошуку контенту із реалізацією модуля систем е-комерції для формування списку рекомендацій постійному користувачу. Інтелектуальний пошук контенту ґрунтується на методах лінгвістичного аналізу, сучасних алгоритмах розбору і знаходження слів, рекомендаціях на основі вподобань користувачів.

Інформаційна технологія обліку приміщень ІТ-компанії

Потреба у веденні обліку приміщень ІТ-компанії завжди виникає у випадку великої кількості офісів чи численних маніпулювань їхніми даними. Оптимальне використання простору – один з ключових факторів забезпеченняефективності роботи ІТ-компаній. Зручність одного лише оперативного доступу до актуальної інформації приміщень спрощує ведення бізнесу ІТ-компаніям. А наявність інформаційної технології з аналізом та системою прийняття рішень зводить складність деяких  облікових процесів до декількох  натискань мишки одного із відповідних менеджерів компанії.

МІГРАЦІЯ БАЗИ ДАНИХ У ФОРМАТІ БЕЗ КОДУ

Міграція бази даних є критично важливим процесом для підприємств, яким необхідно підтримувати цілісність даних і функціональність під час переходу на нові технології чи системи [7]. У статті досліджено концепцію міграції бази даних у форматі без коду, включаючи переваги та проблеми цього підходу. Інструменти міграції без коду забезпечують інтерфейс, який дозволяє користувачам перетягувати дані та автоматизувати процес міграції. Це усуває необхідність ручного кодування та прискорює процес міграції.

Система інформаційної підтримки процесів утилізації побутових відходів

Спроєктовано та розроблено вебзастосунок для підтримки взаємодії між членами різних домогосподарств щодо утилізації побутових відходів та продажу на вторинному ринку товарів, що перебували у вжитку. З метою мінімізації негативного людського впливу на довкілля розроблено інформаційну систему підтримки утилізації побутових відходів, основану на принципах циркулярної економіки, де усі наявні ресурси перебувають у багаторазовому використанні, підлягають переробленню, і загалом, знижується рівень їх споживання.

Інформаційна система видобування інформації з відкритих WEB-ресурсів

The purpose of the work is to develop a project of an information and reference system for finding answers to questions based on the highest degree of comparison using text content from open English- language web resources. Examples of such questions can be: “What is the best book ever?”, “What is the most popular IDE for Python”. The result of the functioning of the information and reference system is a ranked list of answers based on the frequency of appearance of each of the answer options.

Проект інформаційної системи для стартапу підтримки інтернет-туризму теренами України

Сьогодні питання туризму, подорожей, дослідження міста чи його історії залишається доволі актуальним. Усвідомлення своєї ідентичності, пізнання історії свого народу або пізнання культури інших народів є важливими аспектами життя. Хоча через пандемію Covid-19 та війну це питання перемістилось на другий план, проте постали нові виклики. З одного боку, цікавість до досліджень та пізнання чогось нового підсилюється ізоляцією, як внутрішньою – обмеження персональних контактів людей, так і зовнішньою – закриті кордони та обмежений потік туристів.