венчурна структура

Управління венчурними структурами в умовах невизначеності

Дослідження розглядає проблему управління венчурними структурами в умовах невизначеності, де сучасні компанії стикаються з безпрецедентним рівнем змін та ризику. Актуальність дослідження обумовлена глобальними трансформаціями, геополітичними конфліктами, технологічними інноваціями та несподіваними змінами на ринках. У статті розглянуті стратегії управління венчурними структурами в умовах невизначеності, включаючи адаптацію до змін, диверсифікацію портфелю та залучення експертів.

Кращі практики формування та функціонування венчурних структур

Досліджено й обґрунтовано найкращі практики формування та функціонування венчурних структур – дві основні моделі венчурного фінансування: американську та європейську.

Концептуальні основи формування венчурних структур та їх моніторинг

У статті досліджено й обґрунтовано концептуальну модель формування венчурної структури, яка, на відміну від наявних, ґрунтується на основних системоутворювальних вимогах, охоплює технологію формування венчурних структур, що спирається на принципи формування; мету, місію і цілі формування; програму та напрями розвитку; способи інвестування активів; форми організації венчурного підприємництва; функції; типи венчурних структур; види венчурного підприємництва; постулати діяльності; інструменти венчурної діяльності; моделі формування, а також джерела формування венчурного капіталу; суб’єкти венч