Кращі практики формування та функціонування венчурних структур

2023;
: cc. 159 - 168
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено й обґрунтовано найкращі практики формування та функціонування венчурних структур – дві основні моделі венчурного фінансування: американську та європейську. Визначено основні відмінності у моделях на основі сформованих елементних характеристик моделі венчурних структур, яка охоплює: зміст поняття «прямі інвестиції» та «венчурне фінансування»; методологію статистики венчурного фінансування; процес формування венчурних структур; пріоритетні для венчурних інвестицій сектори економіки; розподіл венчурного інвестування за стадіями розвитку інноваційних компаній; обсяг коштів (венчурного капіталу); роль держави в фінансуванні інноваційних процесів; стадії венчурного фінансування; розподіл коштів за спеціалізованими інноваційних проєктів; критерії вибору фірми венчурного капіталу; форму підприємства- партнера. Подано зведені характеристики моделей ринку венчурного інвестування.

 1. Мосієвич О. О. Венчурне фінансування в умовах економічних перетворень: дис. … канд. екон.: наук: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Київ, 2020. 246 с.
 2. Алфавіт венчурного інвестування. URL ://habr.com/post/290634/
 3. Водіям електрокарів почали видавати зелені номери. URL: https://hmarochos.kiev.ua/2020/10/07/ vodiyam-elektrokariv-pochaly-vydavaty-zeleni-nomery/
 4. Жилінська О. І. Державне фінансування і стимулювання розвитку венчурного інвестування у моделі відкритих інновацій. Бізнес Інформ. 2013. № 6. С. 330–336. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_6_58
 5. Захаркіна Л. С. Державне стимулювання інноваційного розвитку суб’єктів господарювання: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід: монографія / за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Л. С. Суми: Сумський державний університет, 2019. 200 с.
 6. Суб’єкти та об’єкти господарських правовідносин. URL: https://buklib.net/books/25707/
 7. Венчурний фонд. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/
 8. Вишневський В. П., Збаразька Л. О., Заніздра М. Ю., Чекіна В. Д. та ін. Національна модель неоіндустріального розвитку України: [монографія]. Київ, 2016. 518 с.
 9. Касич А. О. Стартапи як форма підприємницької діяльності: поняття, значення, зарубіжний досвід.Інвестиції: практика та досвід. № 2/2019. С. 24–31.
 10. Інноваційна діяльність в Україні у 2019 році: науково-аналітична доповідь / Т. В. Писаренко, Т. К. Кваша, Л. В. Рожкова, О. В. Коваленко. Київ: УкрІНТЕІ, 2020. 45 с.
 11. Angel Resource Institute (ARI). URL: angelresourceinstitute.org/
 12. Лапицкая Л. М. Венчурное финансирование: учеб. пособ. М.: БГУ, 2019. С. 184.