венчурні фонди

Венчурний бізнес в Україні: сучасний стан та передісторія розвитку

Проаналізовано сучасний стан та особливості розвитку венчурного підприємництва, досліджено структуру активів венчурних фондів в Україні. У статті виявлено етапи становлення та зародження венчурного бізнесу в Україні, проаналізовано відмінності функціонування венчурного бізнесу нашої країни від інших розвинених країн, визначено шляхи подальшого розвитку венчурної індустрії.

Технологія налагодження співпраці венчурного інвестора та інноваційного підприємства

Обґрунтовано актуальність залучення венчурних інвестицій для розвитку інноваційної діяльності підприємств. Ретельно досліджено сучасний стан і тенденції розвитку венчурного інвестування в Україні. Ідентифіковано проблеми та перешкоди функціонування вітчизняного венчурного бізнесу. На підставі отриманих результатів дослідження та врахування кращого іноземного досвіду сформовано комплексну поетапну технологію залучення венчурного капіталу інноваційними підприємствами.

Екосистема стартапів в Європі: кращі практики та уроки для України

У статті досліджено європейський досвід у розвитку екосистем стартапів. Проана- лізовано структурні компоненти екосистеми стартапів, виявлених їх роль у функціонуванні системи та взаємозв’язки. Описано функціонування екосистем стартапів Великої Британії, Естонії, Німеччини, Швейцарії, Швеції та Фінляндії. Виявлено основні фактори успішного функціонування екосистеми стартапів та систематизованого проаналізований досвід. Обгрунтовано можливості та доцільність поширення європейського досвіду в розвитку української екосистеми стартапів.