Екосистема стартапів в Європі: кращі практики та уроки для України

2021;
: сс. 119 - 130
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті досліджено європейський досвід у розвитку екосистем стартапів. Проана- лізовано структурні компоненти екосистеми стартапів, виявлених їх роль у функціонуванні системи та взаємозв’язки. Описано функціонування екосистем стартапів Великої Британії, Естонії, Німеччини, Швейцарії, Швеції та Фінляндії. Виявлено основні фактори успішного функціонування екосистеми стартапів та систематизованого проаналізований досвід. Обгрунтовано можливості та доцільність поширення європейського досвіду в розвитку української екосистеми стартапів. Досліджено можливі напрямки застосування європейського досвіду розвитку екосистем стартапів в Україні. Запропоновано три основних кроки для посилення розвитку української екосистеми стартапів на основі європейського досвіду та в умовах проходження Україною шляху до інтеграції з Європейським Союзом.

 1. .Ситник Н.І.(2017), “ Сучасний стан та перспективи розвитку екосистеми стартапів в Україні ”, Науковий вісник Херсонського державного університету, Випуск 27. Частина 2, за адресою: www.ej.kherson.ua/journal/economic_27/2/30.pdf
 2. .Мачуський В.(2017), “ Правові аспекти законодавчого регулювання діяльності стартап-компаній в Україні”, за адресою: www.businesslaw.org.ua/pravovi-aspekty-startup/ (доступ 4 квітня 2021)
 3. .Еufordigital(2020), “ Інноваційні екосистеми для стартапів: ключові складові успіху”, за адресою: https://eufordigital.eu/ru/innovation-ecosystems-for-start-ups-highlight...  (доступ 10 квітня 2021)
 4. .Ситник Н.І.(2017), “ Екосистема стартапів як складова інноваційної політики”, за адресою: https://cyberleninka.ru/article/n/ekosistema-startapiv-yak-skladova-inno...
 5. .Гаскелл   А.(2019),   “Де   найкраще   місце   для   розвитку   стартапу   в   Європі?”,   за   адресою: www.forbes.com/sites/adigaskell/2019/04/05/where-is-the-best-place-to-create-a-startup-in-  europe/?sh=82bdca95c525 (доступ 5 квітня 2021)
 6. .Йордей Е.(2020), “Найкращі країни в Європі для стартапів 2020”, за адресою: www.nimblefins.co.uk/business-insurance/best-countries-europe-startups-2020#nogo
 7. .Литвин І.В., Мельник А.В(2018), “ Формування інноваційних екосистем стартапів на прикладі вищих навчальних закладів Німеччини”, “Young Scientist” № 4 (56), ст. 799-805
 8. .Міністерство розвитку економіки,  торгівлі  та  сільського  господарства  України(2020),  Інформація, щодо ведення бізнесу у Великій Британії, Департамент взаємодії з експортерами та просування експорту, Україна. 
 9. SGE (2019), “Венчурний ринок в Швейцарії в п’яти питаннях та відповідях”, за адресою: www.s- ge.com/ru/article/poslednie-novosti/20193-venture-explained (доступ 2 квітня 2021)
 10. Окашин Р.(2018), “ Як Швеція за 10 років стала “фабрикою єдинорогів””, за адресою: https://hightech.plus/2018/09/11/kak-shveciya-za-10-let-stala-fabrikoi-e... (доступ 11 квітня 2021) 
 11. Startup Jedi (2019), “ Стартап-екосистема Естонії”, за адресою: https://startupjedi.vc/ru/content/startap- ekosistema-estonii (доступ 07 квітня 2021)
 12. Костін К.Б.(2017), “ Драйвери розвитку високотехнологічних стартапів у Фінляндії”, Російське підприємництво, том 18, №18, ст.2705-2718
 13. Startup          Ranking(2021),        “Кількість        стартапів        у        країнах          світу”,        за         адресою: www.startupranking.com/countries?    cf_chl_jschl_tk   =c1f339c0958c9a7bfbdbcba7f26c5266efaab359- 1619182306-0-AXVDL_-FRy9g_8wQFiuzYgDmTvKl_qD_kziUR3OCmdsWIYBxsBjalsEZ3bay6xvue
 14. Startup Blink (2020), “Кількість акселераторів у країнах Європи”, за адресою: www.startupblink.com/accelerators/europe (доступ 07 квітня 2021)
 15. .Бакші А.(2020), “Університетські екосистеми стартапів можуть допомогти пришвидшити наше відновлення після пандемії.”, за адресою: https://sifted.eu/articles/university-startup-ecocsystems/ (доступ  10 квітня 2021)
 16. .Кравченко М.О, Газарян Є.А.(2019), “Особливості формування екосистеми стартапів в Україні ”, Східна Європа: економіка, бізнес та управління, Випуск 5 (22), за адресою: www.easterneurope- ebm.in.ua/journal/22_2019/13.pdf
 17. .Юшкевич Н.(2020), “Яка стартап-екосистема в Україні”, за адресою: https://senior.ua/articles/yaka- startapekosistema-v-ukran (доступ 20 березня 2021)