вентильний реактивний двигун

Індивідуальний привід системи змащування двигуна внутрішнього згорання на базі вентильного реактивного двигуна

У статті проведено аналіз сучасних систем змащення двигунів внутрішнього згоряння. З’ясовано, що системи з механічними компонентами приводу, що містять механічні та електронні компоненти мають ряд недоліків. Зокрема, при холодному пуску двигуна внутрішнього згорання, коли в’язкість мастила є високою, характеристика гідродинамічного опору різко піднімається вгору, що приводить до високого тиску на низьких обертах та привід вимагає низьких обертів насоса. Знову ж, зростання температури мастила є причиною зменшення в’язкості, характеристика гідродинамічного опору стає більш пологою.

Вентильний реактивний двигун із буфером енергії в системах з автономним живленням обмеженої потужності

Обґрунтовано доцільність використання ємнісного нагромаджувача в колі електронного комутатора для покращення техніко-економічних показників вентильних реактивних двигунів. Такий електромеханічний перетворювач максимально простий конструктивно, дешевий у виготовленні та має хороші технологічні характеристики порівняно із найпростішими електричними машинами — асинхронними, а привід на базі вентильного двигуна з пасивним ротором за регулювальними властивостями не поступається приводам з колекторними двигунами постiйного струму, які набули необмеженого поширення.

Вентильний реактивний двигун для приводу колеса інвалідного візка

Розглянуто конструкції електромеханічного перетворювача вентильного реактивного двигуна та схему транзисторного комутатора з послідовним буфером енергії. Електромеханічний перетворювач з псевдо-U-подіб­ни­ми елементами осердя статора вирізняється раціональною магнітною системою, а застосовані схемні рішення електронного комутатора вентильного реактивного двигуна дозволяють підвищити енергетичні показники.

Вентильний двигун для електроприводу канатного витягу

Подано основні формули методики розрахунку вентильних двигунів з пасивним ротором та з ємнісними накопичувачами енергії, які надалі планується використовувати у приводах канатного витягу. Закцентовано увагу на особливостях розрахунку базових величин, які в подальшому утворюють основу математичної моделі проектування, що реалізована програмно та за допомогою якої спроектований двигун для приводу бугельного витягу.

Керовані вентильні реактивні двигуни з буферами енергії

Одним з найпростіших за конструкцією, технологічним i надійним є вентильний двигун (ВД) зі зуб­частим пасивним ротором. Закладену уже принципом роботи складність ВД варто використати для позиційного, моментного тощо приводів. Наявність повністю керованого електронного інвертора та первинного давача позиційного зворотного зв’язку дає змогу із залученням тільки малопотужних додаткових схем формування керувальних сигналів організовувати ці режими роботи.

Ac electronic motor for the electric drive of the trolleybus wheels

The electric drive on basis of the Switched Reluctance Motor with the parallel accumulator of energy is offered for the wheels drive to the trolleybus. Main characteristic allow an engine successfully to complete with traction collector engines. They have higher reliability and less volume of active part. Recommendations are grounded in relation to designing taking into account the features of construction and on the basis of theory of electromagnetic transformation of energy. These recommendations are taken as a basis of project calculation.