verification

VALIDATION AND VERIFICATION OF MEASUREMENT METHODS IN CLINICAL DIAGNOSIS

The article investigates and analyzes the validation and verification of measurement methods in the clinical diagnostic laboratory. The content and features of validation and verification are revealed. Measurement methods are considered in detail. Each direction of validation and verification of measurement methods is analyzed. The difference between validation and verification is substantiated. Measuring systems are increasingly used in the laboratories of the clinical sector. This means that the responsibility for validation lies mainly with the manufacturer.

Суперечлива сутність руху: природно-правове мотивування

У статті досліджується природно-правове мотивування суперечливої сутності руху. Виходячи із законів механіки, обґрунтовується природне право і доводиться, що воно завжди потребує верифікації з природними законами. У наведеній авторській дефініції подано метафізичну єдність фізики, філософії, логіки і канонічного права, яка сприяє онтологічному вирішенню проблем суперечливого руху у права. Динаміка світових законів природи має вплив на антропологію людини, яка інакше не називалась би мікросвітом. Але у людини існує ще й своя автономна динаміка, генератором якої є рух людини.

Systematic Mapping Study on Verification and Validation of Industrial Third-party Iot Applications

The next industrial revolution commonly known as Industry 4.0 represents the idea of interconnected manufacturing, where intelligent devices, systems and processes exchange information, resources and artifacts to optimize the complete value-added chain and to reduce costs and time-to- market. Industrial software ecosystems are a good example how the latest digitalization trends are applied in the industry domain and how with the help of industrial IoT applications the production process can be optimized.

On the Approaches to Cyber-physical Systems Simulation

A comparative analysis of existing approaches to Cyber-Physical Systems simulation has been conducted. The intrinsic peculiarities of Cyber-Physical Systems have been reasoned and generalized. Thelimitations of available simulation tools have been pointed out. The approach to Cyber-Physical Systems design solutions checking on the basis of timed automata, UPPAAL integrated tool environment and Temporal Logic of Actions usage has been proposed.

АНАЛІЗ МЕТОДИК ВЕРИФІКАЦІЇ ТА КАЛІБРУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Проаналізовано  проблематику  реалізації  метрологічного  підтверджування  засобів  вимірювальної техніки відповідно до міжнародних вимог і можливі напрями їх вирішення. Розглянуто як спільні характеристики, так і певні відмінності основних методик метрологічного підтверджування ЗВТ – верифікації і калібрування, а також сфери їх застосування.  Проаналізовано  методи  верифікації  та  калібрування  ЗВТ,  а  також  точність  та  достовірність  результатів метрологічного підтверджування ЗВТ.

МОДИФІКОВАНА СТРУКТУРА ДВОРІВНЕВОГО ЦИФРОВОГО СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТИ ДЛЯ ДОЗИМЕТРІЇ

Наведена  модифікована  структура  дворівневого  цифрового  синтезатора  частоти,  що  поєднує  в  собі властивості  класичних  дворівневих  цифрових  синтезаторів  частоти  і  генераторів  пуассонівських  імпульсних послідовностей.

Підсистема збирання даних для кіберфізичної системи моніторингу агровиробництва та її верифікації

Прийняття правильних керівних рішень у системі контролю агровиробництва великою мірою залежить від ступеня достовірності інформації про стан об’єктів довкілля. Особливого значення ці питання набувають під час моніторингу виробництва, яке передбачає вирощування продукції на екологічно чистих ґрунтах.

Розумні вимірювальні засоби для кіберфізичних систем

Праця спрямована на розвиток кібер-фізичних систем, які стають ключовим фактором повсякденного життя, а розумні вимірювальні прилади вважаються невід'ємним компонентом цієї системи. Розглядається верифікація метрологічних підсистем за параметрами, що визначають керованість обладнання та процесів, шляхом розроблення, впровадження та реалізації конкретних метрологічних методів та інструментів, які успішно описуються термінами "апаратна підтримка, основне і проміжне метрологічне програмне забезпечення".

Mathematical and computer modeling of intraparticle radionuclides mass transfer in catalytic porous media under isothermal conditions

The formulation and the mathematical modeling of one-dimensional radionuclides purification process in catalytic porous media under isothermal conditions are considered. The analytical and numerical solutions of the corresponding boundary value problem are found. The comparison of the results is carried out. The "NanoSurface" computer simulation software complex has been improved and the improvement has been verified.

Software architecture for verification and automated testing of problem solving methods for mathematical physics

The article deals with software architecture for testing and verification methods for solving systems of equations in partial derivatives describing physical processes. Developed automated generation of processor architecture problems, their solution and comparative analysis with other methods of analysis tasks mathematical physics. Analyzed with software on shell COMSOL 4.2.