вітрогенератор

Математичне моделювання і алгоритми керування електромеханічної системи з генератором на постійних магнітах і напівпровідниковим регулятором напруги

На основі математичних моделей структурних елементів розроблено імітаційні моделі для аналізу характеристик і перехідних процесів електромеханічних систем  побудованих на основі електричного генератора на постійних магнітах (ГПМ) змінної частоти обертання і напівпровідникового регулятора (НР) напруги, що виконаний за схемою трифазного автономного інвертора напруги.

Основні аспекти інтеграції вітрових електричних станцій в енергосистеми

Схематично відображено умови вибору точки під’єднання вітрових електричних станцій (ВЕС) до електроенергетичних систем та описано умови, які повинні бути виконані для забезпечення їх сумісної роботи. Проаналізовано ефекти інтеграції ВЕС в електроенергетичні системи на локальному (місцевому) та загальному рівнях. Розгля- нуто вимоги міжнародних стандартів до регулювання частоти електроенергетичних систем з вітровими електричними станціями.

Використання потужності сучасних вітрогенераторів в реальних умовах

Розвиток національної вітроенергетики в Україні стикається з рядом проблем через відсутність у достатніх обсягах інформації про особливості режимів роботи вітростанцій в реальних умовах. Це стосується показників вітрових навантажень в різних регіонах, оцінки продуктивності вітрових електростанцій з різнотипними вітрогенераторами. Одною з важливих характеристик потенційних можливостей роботи вітростанції в енергосистемі є час та коефіцієнт використання встановленої потужності, що широко застосовуються в задачах проектування електростанцій.

Динаміка обертального руху вітроколеса

На основі спрощеної кінематичної схеми горизонтально-осьової вітроустановки та з використанням рівнянь Лагранжа другого роду побудовано диференціальне рівняння обертального руху вітроколеса за дії на нього аеродинамічного моменту та моменту опору (навантаження). Визначення параметрів руху та побудова відповідних часових діаграм проводилися з урахуванням змінної у часі швидкості повітряного потоку.