вимірювальний перетворювач

Ресурси структурної оптимізації газогідродинамічних вимірювальних перетворювачів

В статті проаналізовано та обґрунтовано ресурси структурного синтезу схем газогідродинамічних дросельних перетворювачів для вимірювання фізико-механічних параметрів плинних середовищ. Такі ресурси, як кількість дроселів в схемі та їх компонування; тип дросельних елементів; вимірювальні канали з певним типом вихідного сигналу, режим живлення вимірювального перетворювача можуть бути інтегровані в процес проектування вимірювального перетворювача конкретного параметра.

Засоби вимірювання постійного струму на основі квантових магнітометричних сенсорів

Запропоновані структури частотокерованого калібратора, вимірювального перетворювача та компаратора постійного струму, побудованих на основі квантових магнітометричних сенсорів. Особливістю пропонованого комплексу є застосування універсальної структури КМС, для якого тільки зовнішні комутації визначають тип приладу та його призначення.

Математичні моделі дросельних елементів газогідродинамічних вимірювальних перетворювачів

В статті наведені витратні характеристики дросельних елементів, які застосовують у вимірювальних схемах перетворювачів параметрів плинних середовищ. Огляд включає широке коло досліджень характеристик нестискуваних та стискуваних, ньютонівських та неньютонівських середовищ в умовах ламінарного, перехідного та турбулентного режиму руху в каналах різного поперечного перерізу. Розглянуто рівняння, що застосовуються для макроскопічних потоків. Наведено теоретичні рівняння для розрахунку перепаду тиску під час руху середовищ у мікроканалах та зазначено умови та діапазон їх застосування.

Комп’ютерне моделювання вимірювального перетворювача ожеледоутворення у програмному комплексі solidworks

Існуючі системи діагностування ожеледоутворення на проводах повітряних ліній розподільних електромереж мають ряд недоліків і в умовах зміни клімату не відповідають сучасним вимогам точності. З метою проведення теплових розрахунків удосконаленої прогнозуючої системи діагностування створено 3D модель вимірювального перетворювача у програмному комплексі SolidWorks.

Вимірювальний перетворювач системи технічного діагностування ожеледотуворення на повітряних лініях розподільних електричних мереж

Одна з основних причин, що призводять до технологічних порушень у роботі повітряних ліній розподільних електромереж на території України – це ожеледно-вітрові явища. Серед активних способів захисту найбільшого розповсюдження отримала плавка ожеледі електричним струмом, що перевищує тривало допустимі значення і дозволяє швидко звільняти від ожеледно-паморозевих відкладень проводи та троси повітряних ліній.