забарвлення

Machine learning and similar image-based techniques based on Nash game theory

The use of computer vision techniques to address the task of image retrieval is known as a Content-Based Image Retrieval (CBIR) system.  It is a system designed to locate and retrieve the appropriate digital image from a large database by utilizing a query image.  Over the last few years, machine learning algorithms have achieved impressive results in image retrieval tasks due to their ability to learn from large amounts of diverse data and improve their accuracy in image recognition and retrieval.  Our team has developed a CBIR system that is reinforced by two machine

Про одне застосування алгоритму RSA для шифрування і дешифрування зображень з чітко виділеними контурами

Запропоновано модифікацію алгоритму шифрування зображень з використанням алгоритму шифрування RSA як найстійкішого до несанкціонованого дешифрування сигналів, стосовно зображень, які дають змогу строго виділяти контури.

A modification of encryption algorithm using image encryption algorithm RSA, the most resistant to unauthorized decoding of signals in relation to images that highlight the contours allow strictly.

Image retrieval using Nash equilibrium and Kalai-Smorodinsky solution

In this paper, we propose a new formulation of Nash games for solving a general multi-objectives optimization problems.  The objective of this approach is to split the optimization variables, allowing us to determine numerically the strategies between two players.  The first player minimizes his function cost using the variables of the first table P and the second player, using the second table Q.  The original contribution of this work concerns the construction of the two tables of allocations that lead to a Nash equilibrium on the Pareto front.  The second proposition of this paper is to

ФЕНОМЕН СВІТЛА В СЦЕНОГРАФІЧНИХ ВИРІШЕННЯХ ЄВГЕНА ЛИСИКА

Спираючись на візуальний, порівняльний, філософський, художньо-стилістичний та іко­нографічний аналізи низки сценічних вирішень Є. Лисика зроблено теоретичний висновок про те, що світло і колір відіграють важливу роль у формуванні творчої концепції видатного театраль­ного художника, сприяють формуванню його унікального стилю та манери виконання художньо-монументальних сценічних вирішень.

Колір як виразний інструмент ікони

Ця наукова робота присвячена дослідженню проблеми колористики ікони. Проаналізовано зміст, роль і основне призначення кожного із кольорів, використовуваних художниками-іконописцями для написання ікон.

Вивчення керамічних пігментів шпінельного типу з використанням шлаку алюмінотермічного виробництва феротитану

У статті розглянуті результати теоретичних і експериментальних досліджень з отримання керамічних пігментів синьої колірної гами зі структурою шпінелі на основі шлаку алюмінотермічного виробництва феротитану. Встановлена послідовність протікання фізико-хімічних процесів, які обумовлюють формування заданих кристалічних фаз при випалі шлакoвмісних пігментів. Вивчений вплив концентрації оксиду кобальту і температури випалу дослідних пігментів на їх оптико-колірні показники. Показана перспективність використання розроблених пігментів для забарвлення глазурних покриттів.