замки

ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ УРБАНІСТИЧНИХ ОБОРОННИХ КОМПЛЕКСІВ МІСТ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ XVI-XVII СТ

У статті автори торкаються способів фортифікацій міст
Східного Поділля. Складові довготривалих міських фортифікацій розглядаються
як єдина система так званих урбаністичних оборонних комплексів. Обов’язкові
складові цієї системи – оборонний замок і укріплення середмістя, які фіксуються
на картах військових картографів XVII-XVIII ст. Взявши це до уваги, автори
з’ясовують у статті стратегічне значення Східного Поділля для держави та
розглядають розвиток урбаністичних оборонних комплексів на його території у
ретроспективі.

ХАРАКТЕР ТА ФОРТИФІКАЦІЙНИЙ УКЛАД СЕРЕДМІСТЬ У МІСТАХ КИЇВЩИНИ XVІІ – КІНЦЯ XVІІІ СТОЛІТЬ

У статті описано Характер та фортифікаційний уклад середмість у містах Київщини XVІІ – кінця XVІІІ століть. Збройні війська Польщі, Туреччини, Швеції, Росії впродовж ХVІІ – кінця ХVІІІ століть розгортали в Україні численні фронти воєнних операцій. Відтак, у відповідь загрозам, середмістя та замки у містах починають покращувати: копають рови та насипають вали, бастіони, равеліни та влаштовують додаткові пастки. Підчас розбудови міст використовували природні оборонні чинники – вигнуті береги або гирла річок, які впливали на розмір та конфігурацію абрису середмість.

Археологія замчищ західної України: історія та перспективи дослідження

Проаналізовано процес археологічного дослідження замків та замчищ Прикарпаття та Волині. У Західних областях України та на Львівщині, зокрема на це звернено недостатню увагу, хоча зрідка реставраційні роботи в замках поєднані з розкопками. Обґрунтовано висновок про важливу роль археологічних матеріалів для з’ясування багатьох аспектів функціонування замків.