Археологія замчищ західної України: історія та перспективи дослідження

2016;
: cc. 125 - 129
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»
2
Інститут гуманітарних та соціальних наук, Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано процес археологічного дослідження замків та замчищ Прикарпаття та Волині. У Західних областях України та на Львівщині, зокрема на це звернено недостатню увагу, хоча зрідка реставраційні роботи в замках поєднані з розкопками. Обґрунтовано висновок про важливу роль археологічних матеріалів для з’ясування багатьох аспектів функціонування замків.

1. Гупало В. Археологічні дослідження у Дубні / В. Д. Гупало // Дубно і світ. Міжнародна ювілейна науково- практична конференція, присвячена 900-річчю міста Дубна, 25–26.08.2000 р. — Дубно, 2000. — С. 37–38. 2. Виногродська Л. Археологічні дослідження оборонних споруд у Cатанові / Л. Виногродська // Археологія & фортифікація України. Збірник матеріалів Шостої Міжнародної науково-практичної конференції / [редкол.: О. О. Заремба (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський, 2016. — С. 421–429. 3. Войтюк О. П. Дорогобузький замок литовсько-польської доби (за матеріалами розкопок Нікольченка Ю. М. у 70-х роках XX ст.) / О. П. Войтюк // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Вип. VIII. — Рівне, 2010. — С. 121–126. 4. Войтюк О. П. Фортеці над Горинню в XV–XVII ст. / О. П. Войтюк // Кра- єзнавство та музейна справа в Україні : матер. Всеукр. наук.-краєзнавчої конф., присвяченої 145-річчю заснування Житомирського обласного краєзнавчого музею. — Житомир, 2010. — С. 243–250. 5. Войтюк О. П. Дослідження пам’яток литовсько-польської доби в Рівненському р-ні / О. П. Войтюк // Археологічні відкриття в Україні (далі — АВУ) в 2013 р. — К., 2014. — С. 225–228. 6. Дзембас О. В. Розкопки Невицького замку / О. В. Дзембас // АВУ в 2011 р. — К., 2012.— С. 159–160. 7. Каша М. Є. Історія дослідження шляхетських замків Центральної Волині / М.Є. Каша // Військово-науковий вісник. — Вип. 18. — Львів : АСВ, 2012. — С. 231–238. 8. Каша М. Є. Середньовічні замки та фортеці Західної Волині як об’єкти пам’ятко-охоронної діяльності (1920–1930-і рр.) / М. Є. Каша // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 784: Держава та армія. — 2014. — С. 148–152. 9. Каша М. Є. З історії вивчення давніх оборонних укріплень Галичини та Волині у XIX—на початку XX ст. / М. Є. Каша // Військово-науковий вісник. — Вип. 22. — Львів : АСВ, 2014. — С. 231–238. 10. Омельчук Б. Шляхетські замки Західного Поділля у світлі архітектурно-археологічних досліджень / Б. Омельчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — № 752: Держава та армія. — 2013.— С. 26–24. 11. Панишко С. Д. Спроба реконструкції зовнішнього вигляду пізньо- середньовічних укріплень «motte and bailey» на Волині за їх зовнішніми морфологічними ознаками / С. Д. Панишко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — № 784: Держава та армія. — 2014. — С. 252–262. 12. Погорілець О. Г. Дослідження залишків укріплення періоду пізнього середньовіччя поблизу смт Меджибіж Летичівського р-ну Хмельницької обл. / О. Г. Погорілець, С. М. Стопенчук // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. — К., 2002. — Вип. 11. — С. 24–28. 13. Прохненко І. А. Розкопки Королівського замку Нялаб / І. А. Прохненко, М.А. Жиленко // АВУ в 2013 р. — К., 2014. — С. 132–133. 14. Прохненко І. А. Розкопки Королівського замку Нялаб / І.А. Прохненко // АВУ в 2014 р. — К., 2015. — С. 46–47. 15. Строцень Людмила. Археологічні досліджен- ня замків Тернопілля / Л. Строцень // Волино-Подільські археологічні студії. — Випуск ІІІ. Пам’яті Ю. М. Малєєва (1941–2006). — Луцьк, 2012. — С. 192–196. 16. Терський С. В. Лучеськ X–XV ст. / С. В. Терський. — Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006.— 232 с. 17. Терський С. В. Дерев’яні шляхетські замки Волині / С. В. Терський // Od Zborowa do NATO (1649–2009). Studia z dziejow stosunkow polsko-ukrainskich od XVII do XXI wieku. Monografia naukowa. — T. 1: Historia.— Toruń, 2009. — S. 44–51. 18. Prusicka-Kołcon Ewa. Wyniki badań tzv. grodka stożkowatego w Gozdowie, stan. 1, pow. Hrubieszow / Е. Prusicka-Kołcon // Archeologia Polski Środkowowschodniej. — T. IV. — Lublin-Chełm-Zamość, 1999. — S. 191—196.