знезараження

Віброкавітаційне знезараження дріжджових стоків пивоваріння

Показано, що одним із перспективних напрямів вирішення проблем екологічної безпеки довкілля є створення високоефективних методів знезараження стічних вод та руйнування наявних в них органічних сполук. Запропоновано конструкцію та описано принцип роботи створеного для очищення стічних вод пивоваріння електромагнітного вібраційного кавітатора, досліджено ефективну технологію віброкавітаційного очищення стоків харчових виробництв.

Дезінфекція сироватки та зміна її властивостей під дією ультразвукового випромінення

Досліджено вплив ультразвукової кавітації на життєдіяльність мікроорганізмів, що містяться в молочній сироватці. Визначено вплив різних газів на проходження процесу дезінфекції та окиснення органічних речовин, що містяться у молочній сироватці. Показано, що в хімічній структурі сироватки після ультразвукової обробки відбувається деструкція білків. Досліджено деструкцію макромолекул білка і виявлено розгалужені аміно і карбоксильні групи в пептидах сироватки.