Незалежність прокурорів як засада діяльності прокуратури

2021;
: 153-158
Автори:
1
асистент кафедри теорії, історії та філософії права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

У статті розглянуто засади діяльності прокуратури, дотримання яких забезпечує здійснення прокурорської діяльності та прийняття рішень у межах чинного законодавства. Засадами виступають базові ідеї, що обумовлені функціями, метою й завданнями прокуратури, які стосуються усіх напрямів її діяльності, визначають організаційні основи побудови прокурорської системи, умови її функціонування, добору кандидатів на посаду прокурора, а також правові й моральні норми поведінки посадових осіб при реалізації ними повноважень.

Акцентовано, що засада незалежності прокурорів тісно пов’язана з іншими засадами організації та діяльності органів прокуратури, закріпленими у ст. 3 Закону України «Про прокуратуру», та має важливе значення для належного функціонування прокуратури.

Змістом засади незалежності прокурорів є гарантування відсутності незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків з метою забезпечення реалізації покладених на нього завдань.

Лише за умови забезпечення незалежності прокуратура здатна на належному рівні виконувати покладені на неї завдання та реалізовувати визначені функції. Натомість, ігнорування цих вимог зменшує ефективність захисту прокуратурою прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

1. Konstytutsiia Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 01.10.2021) [in Ukrainian]. 2. Pro prokuraturu (2014, October 14) No. 1697-VII. [On the Prosecutor's Office: Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text. (Accessed 01.10.2021) [in Ukrainian]. 3. D’yachkov D. S. (2018). Pryncypy organizaciyi ta diyal`nosti prokuratury v umovah yiyi reformuvannia. [The principles of organization and activity of the prosecutor’s office in the context of its reform. Doctor’s thesis. Odesa. 22 p. [in Ukrainian]. 4. Vykonannia obovyazkiv i zobovyazan`, vziatyh Ukrayinoyu pry vstupi do Organizaciyi. (2001. April 26) No. 1244. [Fulfillment of obligations and obligations assumed by Ukraine upon joining the Organization]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_603#Text. . (Accessed 01.10.2021) [in Ukrainian]. 5. Pronevych O. S. (2014). Pryncyp nezalezhnosti prokuratury: dogmatychno-pravova interpretaciya ta pravova reglamentaciya. [The principle of independence of the prosecutor's office: dogmatic-legal interpretation and legal regulation]. Visnyk Kharkivskogo nacionalnogo universytetu vnutrishnih sprav. 2014. № 4 (67). P. 6–16. [in Ukrainian]. 6. Dobrovolskyi D.M. (2017) Nezalezhnist yak zasada organizaciyi ta diyalnosti organiv prokuratury. [Independence as a principle of organization and activity of prosecutor’s offices]. Doctor’s thesis. Odesa. 20 p. [in Ukrainian]. 7. Yevropina L. (2016). Zasady prokurorskoyi diyalnosti: zagalna xarakterystyka. [Principles of prosecutorial activity: general characteristics]. Naukovyj chasopys Nacionalnoyi akademiyi prokuratury Ukrayiny. 2016. № 3. P. 74–85.

Shulhan I. "Independence of prosecutors as a principle of prosecutors activity" https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-432-2021/independence-prosecutors-principle-prosecutors-activity