ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

2021;
: 1-6
Автори:
1
Lviv Polytechnic National University

Анотація. У статті здійснено спробу на основі аналізу чинного законодавства та з урахуванням висновків провідних науковців, з`ясувати особливості соціально-виховної роботи зі засудженими до довічного позбавлення волі та висвітлити окремі неузгодженості у правовому регулюванні окресленого питання. За результатами дослідження, встановлено, що форми, методи та заходи соціально-виховної роботи зі засудженими до довічного позбавлення волі, з урахуванням мети покарання та принципів задекларованих у статті 5 Кримінально-виконавчого кодексу України, повинні бути максимально особистісно-орієнтованими. Виявлено, що окремі положення Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань не узгоджуються і навіть суперечать Кримінально-виконавчому кодексу України. Запропоновано шляхи подолання окресленої проблеми. Структурний аналіз Кодексу в цілому та його Розділу IV «Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі», дозволив встановити, що норми, котрі регулюють соціально-виховну роботу з особами, що відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі є «розпорошеними» по окремих розділах та статтях. В цьому контексті, відмічено структурну організацію розділу III Кодексу «Виконання покарання у виді позбавлення волі», де міститься окрема Глава 19, що регулює порядок проведення соціально-виховної роботи зі засудженими до довічного позбавлення волі. Запропоновано доповнити Розділ IV, окремою статтею, котра буде регулювати питання соціально-виховної роботу з особами, що відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі

1. Kryminalno-vykonavchyi kodeks Ukrainy [Criminal-Executive Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy № 1129-IV vid 11.07.2003 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n1194. (data zvernennia: 09.02.2021 r.). 2. Hablei, N. H., (2012). Poniattia ta meta pokarannia. [The concept and purpose of punishment]. Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk. Vypusk 2. P. 190–197. URL: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v1_2012/19.pdf. (data zvernennia: 09.02.2021 r.). 3. Burda, S. Ya. (2012). Yurydychnyi analiz pokarannia u vydi dovichnoho pozbavlennia voli yak vydu osnovnoho pokarannia za KK Ukrainy. [Legal analysis of life imprisonment as the main punishment under the Criminal Code of Ukraine]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. № 4. P. 246-254. URL: https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/04_2012/12bsyazkku.pdf. (data zvernennia: 09.02.2021 r.). 4. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [The Criminal Code of Ukraine of December 28, 1960 (repealed)]. vid 28.12.1960 roku (vtratyv chynnist). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2001-05/ed20000222#o187. (data zvernennia: 09.02.2021 r.). 5. Perevirka Ofisu Heneralnoho prokurora vyiavyla porushennia prav 164 dovichno zasudzhenykh osib na Zhytomyrshchyni, odnak problema stosuietsia maizhe vsikh ustanov vykonannia pokaran Ukrainy. [An inspection of the Office of the Prosecutor General revealed violations of the rights of 164 life-sentenced prisoners in the Zhytomyr Region, but the problem affects almost all penitentiary institutions in Ukraine]. Ofis Heneralnoho prokurora: veb-sait. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=266519. (data zvernennia: 09.02.2021 r.). 6. Sotsialno-vykhovna robota iz zasudzhenymy ta osobamy, vziatymy pid vartu. [Social and educational work with convicts and detainees]. (2019). Navchalnyi posibnyk. Za zah. red. d. ped. n., prof. M.O. Supruna, 2019. 296 p. 7. Pravyla vnutrishnoho rozporiadku ustanov vykonannia pokaran [Rules of internal procedure of penitentiary institutions]: Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy 28 serpnia 2018 roku, № 2823/5.URL: https://zakon.rada.gov.ua/.(data zvernennia: 09.02.2021 r.). 8. Lenher Ya. I. (2017). Formy spivvidnoshennia zakonu ta pidzakonnoho aktu yak umova unyknennia kolizii u munitsypalnomu pravi. [Forms of the relationship between law and bylaw as a condition for avoiding conflicts in municipal law]. Pravo ta derzhavne upravlinnia. №1(26). P. 31-35. URL: http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2017/7.pdf. (data zvernennia: 11.02.2021 r.).

Ortynsky V. "Special issues of legal regulation of social and educational work with sentences to life imprisonment" https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-432-2021/special-issues-legal-regulation-social-and-educational