Про деякі історико-правові детермінанти, що впливають на ефективність громадського контролю у сфері виконання покарань України

2022;
: 170-176

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2...
Gerasim P. “On some historical and legal determinants that affect the effectiveness of public control in the field of execution of punishments in Ukraine.”

Автори:
1
National Forestry University of Ukraine

В статті здійснено аналіз історико-правових джерел України, які регулювали порядок громадського контролю за процесом виконання – відбування покарань, встановлено закономірності виникнення та розвитку існуючих з цього питання проблем та запропоновані деякі шляхи їх вирішення по суті.

Оскільки досі в Україні на доктринальному рівні не розроблені чіткі відповідні правові умови, спрямовані на удосконалення механізму громадського контролю у сфері виконання покарань, це, поряд із критичним станом запобіжної діяльності та низьким рівнем участь громадськості у процесі виконання – відбування покарань, й стало вирішальним при виборі теми даної наукової розробки. Про необхідність підвищення рівня результативності роботи громадських об’єднань у сфері виконання покарань нашої держави зазначають й науковці, вказуючи при цьому на те, що у сучасних умовах видозміни процесу виконання – відбування покарань досить важливо встановити ті детермінанти, які сформувались у попередні роки та продовжують діяти у сьогоденні, негативно впливаючи на стан громадського контролю у вказаній галузі суспільних відносин.

Також, у статті констатовано, що без усунення, нейтралізації, блокування тощо тих детермінант, що склались історично та породжують і обумовлюють незадовільний стан громадського контролю у сфері виконання покарань України, об’єктивно неможливо якісно забезпечити виконання завдань кримінально-виконавчого законодавства (ст. 1 КВК) та досягти у зв’язку з цим мети кримінального покарання (ст. 50 КК).

Все це актуалізує, з одного боку, та зумовлює, з іншого боку, теоретичне і практичне спрямування сучасних доктринальних розробок з означеної проблематики, враховуючи задекларовані нашою державою наміри щодо приведення її законодавства до кращих стандартів Європейського Союзу і Ради Європи.

1. Kolb O. H., Makhnitskyi O. I. [2019].Zmist hromadskoho kontroliu u sferi vykonannia pokaran Ukrainy. [Content of public control in the field of execution of punishments of Ukraine]. Visnyk Penitentsiarnoi asotsiatsii Ukrainy. №3(9). S. 223-230.

2. Kvasha O. O. [2017].Znachennia filosofskoi katehorii prychynnosti u kryminalno-pravovykh doslidzhenniakh : tradytsii ta suchasnist. [The value of the philosophical category of causality in criminal law research: traditions and modernity].Pravova derzhava. Vyp. 28. S. 333-340.

3. Batyrhareieva V. S., Babenko A. M. [2020].Vplyv ustanov vykonannia pokaran i poperednoho uv’iaznennia na kryminohennu sytuatsiiu v Ukraini. [Influence of penitentiary institutions and pre-trial detention on the criminogenic situation in Ukraine]. Pravo Ukrainy. S. 164-183.

4. Pro zatverdzhennia Vypravno-trudovoho kodeksu Ukrainskoi RSR : Zakon Ukrainskoi RSR vid 23 hrudnia 1970 roku № 3325-07. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR. 1971. № 1. St. 6.

5. Chakubash Yu. V. [1998].Formuvannia naukovoho pohliadu na tiurmu yak suspilno-derzhavnyi instytut. [Formation of a scientific view of the prison as a public institution]/Problemy penitentsiarnoi teorii i praktyky. № 1(3). S. 29-40.

6. Hel A. P., Semakov H. S., Yakovets I. S. [2008].Kryminalno-vykonavche pravo Ukrainy : navch. posibnyk [Criminal-executive law of Ukraine: textbook. Manual]/ za prof. A. Kh. Stepaniuka. Kyiv : Yurinkom Inter, 624 s. [inUkrainian].

7. Boiko I. Y. [2013]. Kryminalni pokarannia v ukraini (IKh-KhKh st.) [Criminal punishments in Ukraine (IX-XX centuries)]: navch. posibnyk. Lviv : LNU im. Ivana Franka, 408 s. [inUkrainian].

8. Avakov A. B. [2017].Lenyn s namy? [Lenin with us?]. Kharkov : Folyo, 157 s. [inUkrainian].

9. Dovidnyk pro avtoreferaty vykonanykh v Ukraini za 1991-2008 roky dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora i kandydata yurydychnykh nauk [Handbook of abstracts of dissertations for the degree of Doctor and Candidate of Laws made in Ukraine in 1991-2008] / ukl. V. K. Hryshchuk, B. O. Kyrys, O. F. Paseka. Lviv : Lviv. derzh. un-t vnutr. sprav, 2009. 472 s. [inUkrainian].

10. Pro ob’iednannia hromadian : Zakon Ukrainy vid 16 chervnia 1992 roku № 2460-KhII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1992. № 34. St. 504.

11. Pro zastosuvannia Konstytutsii Ukrainy pry zdiisnenni pravosuddia : postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 01.11.1996. № 9. Postanovy Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy v kryminalnykh spravakh / uporiad. V. V. Rozhnova, A. S. Syzonenko, L. D. Udalova. Kyiv : PALYVODA A. V., 2011. S. 136-141.

12. Pro militsiiu : Zakon Ukrainy vid 20 hrudnia 1990 roku № 565-KhII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1991. № 4. St. 20.

13. Radov H. O. [1996]. Pershocherhovi problemy penitentsiarnoi polityky Ukrainy na suchasnomu etapi. [Priority problems of the penitentiary policy of Ukraine at the present stage]. Problemy penitentsiarnoi teorii i praktyky. № 1. S. 12-16.

14. Radov H. O. [1997]. Rol ta mistse penitentsiarnoi systemy v strukturi derzhavnoho upravlinnia Ukrainy. Doktrynalna model Zakonu «Pro penitentsiarnu systemu Ukrainy».[The role and place of the penitentiary system in the structure of public administration of Ukraine. Doctrinal model of the Law "On the Penitentiary System of Ukraine"]. Problemy penitentsiarnoi teorii i praktyky. № 1(2). S. 5-52.

15. Osnovnыe napravlenyia reformы uholovno-yspolnytelnoi systemы v Ukraynskoi SSR : utverd. Postanovlenyem Kabyneta Mynystrov Ukraynskoi SSR ot 11 yiulia 1991 hoda. № 88. Kyev : HUYN MVD Ukraynы, 1991.18 s.