Юридична відповідальність за воєнні злочини проти довкілля

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Lviv Polytechnic National University

Стаття присвячена визначенню основних складових елементів дієвого правового механізму реалізації юридичної відповідальності за злочини проти довкілля в контексті повномасштабної воєнної агресії Російської Федерації проти України.

Для вирішення поставленої мети використано, зокрема такі методи дослідження, як метод наукового спостереження – для формування теми та мети дослідження; метод аналізу – при визначенні специфіки реалізації юридичної відповідальності в умовах триваючої повномасштабної війни Російської Федерації проти України; логічний метод – для теоретичного узагальнення та формулювання висновків дослідження.

Російська воєнна агресія на території України несе смерть, каліцтво, руйнування. При цьому, авіаційні удари та артилерійські обстріли, нищать не лише інфраструктуру, але й екосистему, що   веде до екологічної катастрофи. Шкода, яка заподіяна навколишньому природному середовищу, впродовж років негативно відображатиметься на житті і здоров’ї людей, як в Україні, так і за її межами. 

Тому, актуальним завданням міжнародних інституцій, державних органів та громадськості є розробка правового механізму реалізації юридичної відповідальності, покликаного покарати винних. Однак, справедливе покарання за збройну агресію та її наслідки неможливе без повного відшкодування шкоди, завданої навколишньому природному середовищу. Відповідно механізм реалізації юридичної відповідальності за злочини проти довкілля має включати компенсаційний механізм, реальність якого забезпечить система правових гарантій на міжнародному і національному рівнях окремих держав.

Основою дієвого правового механізму реалізації юридичної відповідальності за злочини проти довкілля є: виявлення і фіксація фактів правопорушень проти довкілля, в тому числі фактів заподіяння шкоди та збитків; залучення фахівців, які мають досвід у сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, проведення відповідних експертиз тощо; подання позовів до національних і міжнародних судових інстанцій, які компетентні їх розглядати; компенсаційний механізм. 

1. Vberehty svit vid novoi hlobalnoi biini mozhe efektyvna systema mizhnarodnoho pravosuddia, a same – mizhnarodnyi trybunal dlia ahresora – Andrii Yermak na konferentsii United for Justice [An effective system of international justice can save the world from a new global massacre, namely an international tribunal for the aggressor – Andriy Yermak at the conference United for Justice]. URL: https://www.president.gov.ua/news/vberegti-svit-vid-novoyi-globalnoyi-bi...

2. Voyenni zlochy`ny` proty` dovkillya [War crimes against the environment]. staty`sty`ka. SaveEcoBot. URL: https://www.saveecobot.com/features/environmental-crimes.  

3. Kry`minal`ny`j kodeks Ukrayiny` [Criminal codex of Ukraine] (2001, 5 April) № 2341-III. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. 2001. № 25-26. ст. 131.

4. Metodyka vyznachennia zbytkiv, zapodiianykh vnaslidok zabrudnennia ta/abo zasmichennia vod, samovilnoho korystuvannia vodnymy resursamy [Methodology for determining damages caused as a result of water pollution and/or clogging, arbitrary use of water resources]. Nakaz Ministerstva zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy (2022, 21 July) № 252. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0900-22#Text

5. Metodyka vyznachennia zbytkiv, zapodiianykh navkolyshnomu pryrodnomu seredovyshchu v mezhakh terytorialnoho moria, vykliuchnoi morskoi (ekonomichnoi) zony ta vnutrishnikh morskykh vod Ukrainy v Azovskomu ta Chornomu moriakh [Methodology for determining damage caused to the surrounding natural environment within the territorial sea, exclusive maritime (economic) zone and internal sea waters of Ukraine in the Azov and Black Seas]. Nakaz Ministerstva zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy (2022, 19 August) № 309. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1253-22#Text

6. Metodyka vyznachennia rozmiriv vidshkoduvannia zbytkiv, zapodiianykh derzhavi vnaslidok samovilnoho korystuvannia nadramy [Methodology for determining the amount of compensation for damages caused to the state as a result of arbitrary use of subsoil]. Nakaz Ministerstva zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy (2022, 15 September) № 366. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1337-22#n2

7. Metodyka vyznachennia rozmiru shkody, zavdanoi zemli, gruntam vnaslidok nadzvychainykh sytuatsii ta/abo zbroinoi ahresii ta boiovykh dii pid chas dii voiennoho stanu[Methodology for determining the amount of damage caused to land and soil as a result of emergencies and/or armed aggression and hostilities during martial law]. Nakaz Ministerstva zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy (2022, 4 April) № 167. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0406-22#Text.

8. Metodyka vyznachennia shkody ta zbytkiv zavdanykh zemelnomu fondu Ukrainy vnaslidok zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii [The method of determining damage and losses caused to the land fund of Ukraine as a result of the armed aggression of the Russian Federation]. Nakaz Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy (2022, 18 May) № 295. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0586-22#Text

9. Metodyka vyznachennia shkody ta zbytkiv, zavdanykh terytoriiam ta obiektam pryrodno-zapovidnoho fondu vnaslidok zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii, zatverdzheno Nakazom Ministerstva zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy[The methodology for determining damage and losses caused to the territories and objects of the nature reserve fund as a result of the armed aggression of the Russian Federation was approved by the Order of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine] (2020, 13 October) № 424. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1416-22#Text.

10. Metodyka vyznachennia shkody ta zbytkiv, zapodiianykh lisovomu fondu vnaslidok zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii[The method of determining damage and losses caused to the forest fund as a result of the armed aggression of the Russian Federation] Nakaz Ministerstva zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy (2022, 5 October) № 414. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-22#Text

11. Metodyka rozrakhunku neorhanizovanykh vykydiv zabrudniuiuchykh rechovyn abo sumishi takykh rechovyn v atmosferne povitria vnaslidok vynyknennia nadzvychainykh sytuatsii ta/abo pid chas dii voiennoho stanu ta vyznachennia rozmiriv zavdanoi shkody [Methodology for calculating unorganized emissions of polluting substances or a mixture of such substances into atmospheric air as a result of emergencies and/or during martial law and determining the amount of damage caused].  Nakaz Ministerstva dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy (2022, 1 April) № 175. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0433-22#Text

12. Podroby`ci. Yuliya Ovchy`nny`kova ta Dmy`tro Averin pro ekologichny` zby`tky` vid vijny` [Yuliya Ovchinnikova and Dmytro Averin about environmental damage from the war] (2023, 9 February). YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=w9Mh-YXkxKg.

13. Poriadok vyznachennia shkody ta zbytkiv, zavdanykh Ukraïni vnaslidok zbroy̆noï ahresiï Rosiy̆skoï Federatsiï [The procedure for determining damage and losses caused to Ukraine as a result of the armed aggression of the Russian Federation]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukraïny (2022, 20 March) № 326 (v redaktsii postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22 lypnia 2022 r. № 951). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-п#Text

14. Ry`ms`ky`j Statut Mizhnarodnogo Kry`minal`nogo Sudu[Rome Statute of the International Criminal Court]  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text

15. Ukraintsi aktyvno doluchaiutsia do fiksatsii voiennykh zlochyniv [Ukrainians actively participate in recording war crimes]. URL: https://eco.gov.ua/news/ukrayinci-aktivno-doluchayutsya-do-fiksaciyi-voy...

16. Yak Kuvejt pry`musy`v Irak vidshkoduvaty` zby`tky` vid okupaciyi. 5 urokiv dlya Ukrayiny` [How Kuwait forced Iraq to compensate for the damage caused by the occupation. Five lessons for Ukraine]. stattya (2020, 5 June). ZN,UA. URL: https://zn.ua/ukr/international/rahunok-agresoru-350084_.html.

17. Resolution 2621. The situation between Iraq and Kuwait (UN Compesation Commission). UNSCR. URL: http://unscr.com/en/resolutions/2621. 

Khrystyna Marych, Mariana Pohorilets “Legal responsibility for war crimes against the environment” https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-137-2023/legal-responsibility-war-crimes-against