довкілля

Сучасний стан адміністративно-правового забезпечення діяльності судових органів як суб’єктів захисту права громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля в Україні

Стаття присвячена проблемі адміністративно-правового забезпечення діяльності судових органів як суб’єктів захисту права громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля в Україні. Особливу увагу присвячено дефініюванню двох базових категорій «адміністративно-правове забезпечення» та «безпечне для життя та здоров’я довкілля».

Mathematical model of dynamics of vibrating systems working environments

 Using the apparatus of the special periodic Ateb-functions in combination with the asymptotic methods of nonlinear mechanics, the nonlinear mathematical models of motion of working environment of the oscillation system, which dependences take into account resilient and viscid making tensions from descriptions of the deformation state of environment, her physical and mechanical properties and features of co-operation of environment with the oscillation system, are worked out.

НАУКОВИЙ VS РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОНТЕНТ В УКРАЇНСЬКОМУ ЕКОЛОГІЧНОМУ ТЕЛЕДИСКУРСІ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Стаття присвячена висвітленню екологічної тематики в новинних програмах українського телебачення. На підставі вивчення випусків новин на загальноукраїнському телевізійному каналі “1+1” та спеціалізованому телеканалі “ЕCO TV” акцентується на важливості медіадискурсу для промоції знань з екології з метою формування загальної екологічної культури, екологічної свідомості та проекологічної поведінки громадськості. Загалом, в сучасному українському екологічному теледискурсі присутній сегмент наукового контенту, але його обсяг є незначним порівняно з розважальним.

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE PAPER ENTERPRISE ON THE ENVIRONMENT

Pulp and paper enterprises are of great importance for sustainable economic and environmental development of certain regions and the economy of Ukraine. Man uses many natural resources during the lifetime, creating a burden on nature. As the world's population increases, this load increases, leading to a shortage of resources and deterioration in the environment. The main activity of Kokhavynska Paper Mill PJSC is the production of sanitary products for the domestic market and export.

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE EFFICIENCY OF APPLICATION OF MINERAL FERTILIZERS ENCAPSULATED WITH POLYETHYLENE TEREPHTHALATE

The environmental impact of residual mineral fertilizers not utilized by plants is analyzed. It is shown that this negative effect extends to all elements of the environment: soil, atmosphere, hydrosphere. The perspective of the application of encapsulated mineral fertilizers that allow prolonged release of plant nutrients is outlined. The appliccation of modified polyethylene terephthalate (PETF) as a capsule-forming material for encapsulated mineral fertilizers is proposed. PET modification and fertilizer encapsulation technologies have been tested.

ENVIRONMENTAL HAZARD OF UNCONTROLLED ACCUMULATION OF INDUSTRIAL AND MUNICIPAL SOLID WASTE OF DIFFERENT ORIGIN IN UKRAINE

The analysis of the generation, recycling and landfilling of waste in Ukraine is carried out. Significant generation of various wastes leads to their storage on the ground surface, as it is the most widespread way of waste treatment in Ukraine. Frequently, the stored waste burns (waste heaps, waste coal, landfills), causing significant accumulation of hazardous substances in the environment.

Особливості побудови програмного забезпечення системи моніторингу навколишнього середовища

Розроблено алгоритми роботи та програмні модулі системи аналізу, які передбачають два режими роботи: навчання або моніторинг, два види моніторингу (пошук заданої речовини або розпізнавання відомої), використання яких залежить від інтенсивності дестабілізуючих факторів та вимог тривалості контролю.

Визначення екологічних ризиків при функціонуванні породного відвалу та обґрунтування напрямків щодо їх подолання (методологічний аспект)

На основі аналізу екологічної ситуації в зоні впливу функціонування системи "породний відвал - навколишнє природне середовище" визначено ризики, які виникають при створенні породного відвалу та його розібрання або перепрофілювання. Дослідження в цьому напрямку і робота авторів дозволили окреслити тенденції щодо подолання негативного впливу на навколишнє середовище зазначених процесів шляхом впровадження технологій, що забезпечують екологічну безпеку регіону.