Місцеве самоврядування в Україні в умовах воєнного стану

Bogdana Melnychenko. Marko Midyk. Local government in Ukraine under the conditions of marital state.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

У статті проаналізовано особливості функціонування місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. З’ясовано, що місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Встановлено, що воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Зазначено, що на територіях, на яких введено воєнний стан, для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації. Констатовано, що створення військових адміністрацій не позбавляє органів місцевого самоврядування їх повноважень. Вказано, що місцеве  самоврядування  в  Україні  продемонструвало  значний рівень ефективності при функціонуванні в умовах воєнного стану. За необхідності розв’язання одночасно цілої низки складних проблем ефективність взаємодії між  органами  державної  влади,  керівництвом  територіальних  громад  та  представниками громадських і волонтерських організацій залишається високою, що дозволяє уникати різких криз в процесі забезпечення життєдіяльності громад. Не в останню чергу така ситуація можлива завдяки проведенні в 2014–2021 роках реформи децентралізації влади в Україні, що дозволила перемістити «на місця» значну кількість повноважень та ресурсів. Позитивною практикою є також співпраця органів місцевого самоврядування з міжнародними організаціями, яка дозволяє реалізовувати спільні розвиткові проєкти та ділитися досвідом в різних сферах. Підкреслено, що органи місцевого самоврядування відіграють велику роль у державотворенні сучасної України.

1. Koliushko, I. Orhany mistsevoho samovriaduvannia proiavyly sebe zahalom pozytyvno [Local self-government bodies showed themselves in a generally positive way]. Reanimatsiinyi paket reform. Retrieved from: https://rpr.org.ua/news/orhany-mistsevoho-samovriaduvannia-proiavyly-seb... (accessed 18.03.2023).

2. Potapenko, V. H., Barannyk, V. O., Bakhur, N. V. (2023). Mistseve samovriaduvannia yak chynnyk stiikosti tylu [Local self-government as a factor in the stability of the rear]. Kyiv : NISD [in Ukrainian].

3. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine] : Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141.

4. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini [About local self-government in Ukraine] : Zakon Ukrainy vid 21 travnia 1997 r. № 280/97-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1997. № 24. St.170.

5. Kolodii, A. M., Kalynovskyi, B. V., Kaminska, N. V., Demydenko, V. O. Konstytutsiine pravo Ukrainy [Constitutional Law of Ukraine] Kyiv : Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav. Retrieved from:https://arm.naiau.kiev.ua/books/konst_pu/info/autors.html (accessed 18.03.2023).

6. Boryslavska, O. M., Zaverukha, I. B., Shkolyk, A. M. (2012) Detsentralizatsiia publichnoi vlady: dosvid yevropeiskykh krain ta perspektyvy Ukrainy [Decentralization of public power: experience of European countries and prospects of Ukraine].Kyiv : Moskalenko O. M. [in Ukrainian].

7. Vsesvitnia deklaratsiia mistsevoho samovriaduvannia. Mistseve ta rehionalne samovriaduvannia Ukrainy [World Declaration of Local Self-Government. Local and regional self-government of Ukraine]. 1994. Vyp. 1/2 (6/7). P. 65–69.

8. Yevropeiska Khartiia mistsevoho samovriaduvannia [European Charter of Local Self-Government ] vid 15 zhovtnia 1985 r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036 (accessed 18.03.2023).

9. Hrobova, V. P. (2013). Systema mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini: problemy teorii i praktyky [The system of local self-government in Ukraine: problems of theory and practice] Doctor’s  thesis.Sumy: SumDU [inUkrainian].

10. Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini [About the introduction of martial law in Ukraine] : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24 liutoho 2022 r. № 64/2022. Retrieved from:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text (accessed 18.03.2023).

11. Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu [About the legal regime of martial law] : Zakon Ukrainy vid 12 travnia 2015 r. № 389-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2015. № 28. St. 250. 

12. Pro utvorennia viiskovykh administratsii [On the formation of military administrations] : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24 liutoho 2022 roku № 68/2022. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2022#Text (accessed 18.03.2023). 

13. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo funktsionuvannia derzhavnoi sluzhby ta mistsevoho samovriaduvannia u period dii voiennoho stanu [On making changes to some laws of Ukraine regarding the functioning of the civil service and local self-government during the period of martial law] : Zakon Ukrainy vid 12 travnia 2022 r. № 2259-IX. Retrieved from:    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2259-20#Text (accessed 18.03.2023). 

14. Mistseve samovriaduvannia pid chas voiennoho stanu: osoblyvosti funktsionuvannia vyznacheno Zakonom [Local self-government during martial law: the specifics of functioning are determined by the Law]. Asotsiatsiia mist Ukrainy. Retrieved from:   https://www.auc.org.ua/novyna/misceve-samovryaduvannya-pid-chas-voyennog... (accessed 18.03.2023). 

15. Mykoliuk, A. V. (2022). Robota orhaniv mistsevoho samovriaduvannia pid chas voiennoho stanu [Work of local self-government bodies during martial law]. Tavriiskyi naukovyi visnyk.  № 24. P. 67–73. [in Ukrainian].

16. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo zasad derzhavnoi rehionalnoi polityky ta polityky vidnovlennia rehioniv i terytorii [On making changes to some legislative acts of Ukraine regarding the principles of the state regional policy and the policy of restoration of regions and territories] : Zakon Ukrainy vid 09 lypnia 2022 r. № 2389-IX. Retrieved from:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2389-20#Text (accessed 18.03.2023).