воєнний стан

Державна політика активізації економічного розвитку у воєнний та повоєнний період

Обґрунтовано необхідність активізації державної підтримки економічного розвитку, особливо тих галузей, які забезпечують безпеку територіальну, продовольчу, енергетичну, фінансову, соціальну чи екологічну. Охарактеризовано втрати економіки у воєнний час, державну політику щодо релокації підприємств та активів, проблеми ведення бізнесу. Узагальнено причини та наслідки міграційних процесів воєнного стану та державну політику щодо їх подолання.

Суспільно-правова адаптація осіб звільнених з місць позбавлення волі під час війни

З’ясовано, що для адаптації осіб звільнених з місць позбавлення волі у правовому просторі держави необхідно забезпечити юридичні консультації особам, що тільки готуються до звільнення, надати їм інформацію для розуміння тієї суспільно-правової ситуації, що є на даний час в країні, адже, такі особи і так «відірвані» від динамічних реалій сучасного життя, а за умов війни, можуть втратити правомірні, ціннісні вектори орієнтації і поведінки в соціумі. 

Роль фандрейзингу в умовах розширення джерел фінансування ініціатив вітчизняних суб’єктів господарювання: міжнародний досвід та особливості застосування у час війни

Обґрунтовано актуальність застосування інструментарію фандрейзингу для забезпечення ефективного функціонування організацій, зокрема суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), що потребують додаткового залучення ресурсів. Досліджено сутність поняття фандрейзингу, виокремлено його етапи та інструменти. Ідентифіковано особливості фандрейзингової діяльності у Сполучених Штатах Америки з позиції високого рівня розвитку демократичного суспільства. Проаналізовано варіант успішного залучення фінансових ресурсів на прикладі українського благодійного фонду «Повернись живим».

Про деякі особливості трудових відносин під час воєнного стану

24 лютого 2022 року почався новий надзвичайно важкий період для нашої держави. Цього ж дня Президент України підписав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Народні депутати затвердили цей документ 300 голосами. Таке рішення ухвалено у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони й відповідно до українського законодавства.

Правоохоронна діяльність і воєнний стан: морально-правові особливості

З’ясовано, що в період війни важливо відшукати морально-правовий баланс розвитку і існування соціуму, який допоможе «втримати» суспільство у стані правомірної поведінки не через страх перед покаранням, а на основі розуміння власної моральної відповідальності не тільки перед законом, але й перед наступними поколіннями.

Реформування судочинства в Україні: євроінтеграційні підходи

Стаття присвячена дослідженню необхідності реформування судочинства в Україні як можливості  для подальшої євроінтеграції держави.

Здійснено аналіз  етапів реформування, що проводились з 1991 – 2015 рр. до сьогодні  та виокремлено їх позитивні і негативні наслідки.

Для чіткого розуміння досліджуваної теми, проведено розмежування понять «реформа», «реформування», «судочинство», «судоустрій», «судова влада» і «судова система», використовуючи при цьому норми чинного законодавства та різні погляди науковців.

Про оплату праці працівників закладів освіти в умовах воєнного стану

24 лютого 2022 р. відбулось вторгнення російських військ на територію України, що заставило державні органи прийняти воєнне положення в країні. Внаслідок чого постає цілий ряд питань як діяти в воєнний стан різноманітним сферам і об’єктам. Важливим моментом у даному контексті являється освітня сфера, а саме особливості її правового регулювання  оплати праці працівників закладів освіти в мовах воєнного стану.