воєнний стан

До питання передумов корупції під час повномасштабної війни в Україні

Запобігання і протидія корупції є одним з основних завдань держави. Слід наголосити на тому, що війна є ще одним приводом для боротьби з цим негативним явищем. На жаль, в Україні недостатній рівень протидії та запобігання корупції, адже, враховуючи дані статистичних досліджень, її масштаби не зменшуються. Тому, органам державної влади необхідно зосередити особливу увагу стосовно вдосконалення механізмів і заходів протидії корупції для забезпечення якісного та безпечного функціонування державної політики задля блага українського суспільства.

Забезпечення функціонування суспільства у діяльності органів державної влади за умов дії правового режиму воєнного стану

Наукова стаття присвячена дослідженню питань діяльністі органів місцевого самоврядування в період дії правового режиму воєнного стану у забезпечені функціонування суспільства, характеристики поняття, компетенції та ознак органів місцевого самоврядування, видів органів місцевого самоврядування. У статті розглянуто наукові і нормативно-правові підходи до визначення найважливіших функцій місцевої влади, зокрема, забезпечення конституційних прав та безпеки громадян. Місцеве самоврядування в період дії воєнного стану щоденно стикається з багатьма викликами.

Особливості функціонування органів місцевого самоврядування в період воєнного стану в Україні

Анотація. У статті здійснено комплексне теоретичне узагальнення та аналіз особливостей правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування в період воєнного стану в Україні, запропоновано конкретні пропозиції щодо удосконалення законодавства, що регулює відповідну сферу владно – правових відносин.

Модернізація діяльності правоохоронних органів України в сучасних умовах

Анотація. Сучасні умови діяльності правоохоронних органів в Україні є вкрай складними, що вимагає підвищення ефективності в цій сфері. Метою даної статті було висвітлення основних напрямків модернізації правоохоронних органів України. Дане дослідження було здійснено у межах поставленої мети з використанням наступних методів: інформаційно-аналітичний метод, метод системного підходу, анамнестичний метод, метод описової статистики, метод описового аналізу, метод прогнозування.

Основні групи населення, які потребують соціального захисту в умовах воєнного стану

У сучасному правовому полі Україна стикається з безпрецедентними викликами, які вимагають специфічних підходів до соціального захисту груп населення, що є найбільш вразливими в умовах воєнного стану. В цій статті розглядаються ключові аспекти правової та соціальної допомоги трьом головним категоріям: переселенцям та біженцям, інвалідам війни та учасникам бойових дій, а також сім’ям загиблих у бойових діях.

Про воєнний стан як особливий вид адміністративно-правового режиму

У статті проаналізовано теоретико-правові підходи щодо поняття, змісту і методи- ки введення та функціонування одного із різновидів адміністративно-правового режи- му – режиму воєнного стану, а також взаємозв’язку між правовими категоріями «обме- ження», «заборона», «обов’язок», які є складовими адміністративно-правових режимів.

Український конституціоналізм в умовах війни: боротьба за цінності, права та ідентичність

В статті здійснено комплексний аналіз механізму функціонування конституційного правопорядку в умовах воєнного стану, зокрема тих засобів та способів за допомогою яких він може захистити конституційні цінності, права та ідентичність від внутрішніх та зовнішніх загроз, а також запропоновано практичні рекомендації запобігання можливої інволюції конституціо- налізму в післявоєнний період.

Особливості дистанційного кримінального провадження в умовах воєнного стану

Стаття присвячена дослідженню особливостей дистанційного кримінального провадження, що зумовлені введенням воєнного стану на території України. Окреслено значення та актуальність питання використання режиму відеоконференції в кримінальному процесі під час війни.

Мародерство як різновид кримінальних правопорушень проти власності: особливості вчинення його в умовах воєнного стану

У статті розглянуто особливості мародерства та інших видів кримінальних правопорушень, які вчиняються проти власності, під час правового режиму воєнного стану. Як відомо, проблема збереження майна є особливо актуальною в період військо-вих дій. Серед усіх кримінальних правопорушень, що спрямовані на привласнення чужого майна, займають особливе місце, враховуючи численну кількість форм їх прояву.

Злочини проти основ національної безпеки в контексті останніх змін і доповнень

Дано характеристику злочинів проти основ національної безпеки в контексті останніх змін і доповнень. Констатовано, що кримінальне право не є стабільним, оскільки ґрунтується на мінливих і плинних історичних умовах, які визначаються політичними, соціальними та економічними силами. З огляду на сучасні події, обумовлені  розпочатою війною проти нашої держави, до Розділу 1 «Злочини проти основ національної безпеки» КК України внесено низку змін і доповнень.