Феномен релігійної ідентичності: філософсько-правове конструювання змісту

Victoriya Chornopyska. Phenomenon of religious identity: philosophical and legal construction of the content.
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-3-39...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті розкрито феномен релігійної ідентичності в межах філософсько-правового дискурсу. Визначено два найпоширеніших підходів до розуміння релігійної ідентичності: Перший підхід, розглядає дефініцію релігійної ідентичності як категорію релігійної свідомості, змістом якої є розуміння співвідношення з ідеями й цінностями, вона актуалізує загальну релігійну самохарактеристику індивідуума, тобто індивідуальне ставлення до священного, що може бути виражене в особистісній установці людини стосовно надприродних особливостей окремих символів. Відтак, ця установка може бути актуалізована дефініцією: “Я – віруючий”; другий підхід розглядає релігійну ідентичність як форму приналежності до певної релігії чи конкретної релігійної спільноти, формується належність окремого індивідуума до релігійної організації. Звідси, релігійна ідентичність визначає конкретну форму релігійності та актуалізується як конфесійна ідентичність, що може бути сформульоване у дефініціях: “Я – християнин-католик”, “Я – буддист”, “Я – мусульманин” тощо.
З’ясовано, що релігійна ідентичність є соціально-психологічним конструктом, що окреслює єдність релігійної організації, яка досягається інтерсуб’єктивною орієнтацією членів спільноти на загальний ідеалізований набір символів, які актуалізують сутність онтологічних, аксіологічних та етичних регулятивів релігійної організації та відтворюються завдяки загальним сакральним практикам. Ідентичність, як атрибут, є належністю індивіда до певної соціальної цілісності – релігійної спільноти. З позиції конструктивізму релігійна ідентичність є одним із соціальних конструктів, що виникає в процесі суб’єктивного відображення й активного конструювання індивідом релігійної реальності на основі соціальної категоризації. Звідси культурна єдність релігії як такої (релігійного напрямку, конфесійної групи, культу) є не її первинною характеристикою, а результатом і смислом існування.

1. Smit E. (1994) Natsionalna identychnist [National identity]. Kyiv: Osnovy Publ. 536 p. [in Ukrainian].

2. Papaiani I. (2009) Relihiina identychnist v mezhakh teoretychnoho relihiieznavstva [Religious identity within theoretical religious studies]. Ukrainske relihiieznavstvo. No 52. P. 22–29. [in Ukrainian].

3. Relihiini identychnosti v yikh sutnosti i konfesiinykh vyiavakh: ukrainskyi kontekst [Religious identities in their essence and confessional manifestations: the Ukrainian context] (2021). Za red. profesoriv A. Kolodnoho, L. Fylypovych, A. Aristovoi. Kyiv : UAR Publ. 348 p. [in Ukrainian].

4. Protsiuk R. (2004) Relihiina identychnist natsii yak chynnyk stanovlennia hromadianskoho suspilstva [Religious identity of the nation as a factor in the formation of civil society] Visnyk Lvivskoho universytetu. Filosofski nauky. Vol.6. P. 122–130. [in Ukrainian].

5. Yurii M. (2022). Relihiina identychnist u systemi tsyvilizatsiinykh tsinnostei [Religious identity in the system of civilizational values] Mediaforum. No11. P. 180–196. [in Ukrainian] https://doi.org/10.31861/mediaforum.2022.11.180-196.

6. Lorgus A. Pravoslavnaja antropologija. Kurs lekcij. URL:  http://azbyka.ru/pravoslavnayaantropologiya.html (Accessed: 02.07.2023) [in English].

7. Prava liudyny [Human Rights]: zbirnyk dokumentiv. (2005). Ukladach: S. F. Rashydov. Vydvo SNU im. V. Dalia. 236 s. [in Ukrainian].

8. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua/ (Accessed: 17.06.2023). [in Ukrainian].