Проблеми гармонізації національного законодавства до міжнародно-правових стандартів

Harasymiv Т. "Problems of harmonization of national legislation to international legal standards".

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті представлено та проаналізовано ключові теоретико-методологічні проблеми та перспективи гармонізації національного законодавства до міжнародно-правових стандартів. Виокремлено виокремити чотири етапи гармонізаційних процесів: етап формування національно-правового механізму (програми) гармонізації законодавства України із міжнародними правовими стандартами. На цьому етапі слід: 1) окреслення питань, що вимагають оновленого правового регулювання; 2) визначити коло міжнародних стандартів щодо яких варто провести гармонізацію; 3) створити матеріально-технічну базу; етап порівняльно-правового аналізу та правової експертизи норм національного законодавства на предмет їх відповідності міжнародним правовим стандартам; етап активної модернізації національного законодавства із урахуванням міжнародних правових стандартів. На цьому етапі варто забезпечити розробку та прийняття нових нормативно-правових актів, внесення змін у чинне національне законодавство, які б максимально відповідали міжнародним правовим стандартам і не порушували унікальності, особливості національної правової системи; етап реалізації гармонізаційних процесів – здійснюється реалізація гармонізованих актів, проводиться оцінка досягнутих результатів.

Висновується, що без запровадження активних та ефективних заходів процес приведення національного законодавства у відповідність із міжнародними стандартами ООН, РЄ, ЄС фактично залишатиметься на рівні декларацій і побажань, а приєднання України до міжнародних правових актів, що закріплюють міжнародні стандарти, матиме радше політичний, а не міжнародно-правовий характер.

  1. Ratushnyi S. M. (2008). Deiaki teoretychni pytannia harmonizatsii natsionalnoho zakonodavstva iz mizhnarodno-pravovymy standartamy. [Some theoretical issues of harmonization of national legislation with international legal standards]. Pravove rehuliuvannia ekonomiky: zbirnyk naukovykh prats. Vol. 8. P. 119–130. [in Ukrainian].
  2. Opryshko V. F. (1998). Teoretychni ta praktychni aspekty mekhanizmu harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy z mizhnarodnym pravom. [Theoretical and practical aspects of the mechanism of harmonization of Ukrainian legislation with international law.]. Problemy harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy z mizhnarodnym pravom : materialy naukovo-praktychnoi konferentsii. (m. Kyiv, zhovten 1998 r.). In-t zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv. P. 11–25. [in Ukrainian].
  3. International Encyclopedia of Comparative Law. N.Y., 1975. VII. Ch. 5. URL: https://referenceworks.brillonline.com/browse/international-encyclopedia... (Accessed: 01.10.2023 р.). [in English].
  4. Rabinovych P. M. (1998). Zakonodavstvo Ukrainy ta normy mizhnarodnoho prava: kryterii vidpovidnosti. [Legislation of Ukraine and norms of international law: criteria of validity]. Problemy harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy z mizhnarodnym pravom : materialy naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, zhovten 1998 r.). Kyiv: Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. Р. 253–256. [in Ukrainian].
  5. Liukhterkhandt O. (1998). Do problemy harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy z Yevropeiskoiu konventsiieiu pro zakhyst prav i osnovnykh svobod liudyny. [Before the problem of harmonization of Ukrainian legislation with the European Convention on the protection of the rights and fundamental freedoms of people]. Problemy harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy z mizhnarodnym pravom : materialy nauk. materialy naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, zhovten 1998 r.). Kyiv: Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. Р.57–63. [in Ukrainian].
  6. Malysheva N. R. (1998). Teoretychni aspekty harmonizatsii natsionalnoho zakonodavstva z mizhnarodnym pravom. [Theoretical aspects of harmonization of national legislation with international law]. Problemy harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy z mizhnarodnym pravom : materialy naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, zhovten 1998 r.). Kyiv: Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. Р. 87–92. [in Ukrainian].
  7. Nahrebelnyi V. P. (2004). Harmonizatsiia zakonodavstva. [Harmonization of legislation.]. Yurydychna entsyklopediia: V 6 t. Redkolehiia: Yu. S. Shemshuchenko (holova redkol.) ta in. T. 6: T-Ya. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia. Р. 553–554. [in Ukrainian].
  8. Tsielien A. (2004). Adaptatsiia polskoho prava do yevropeiskoho prava – zasady, instytutsii i protsedury. [Adaptation of Polish law to European law - principles, institutions and procedures]. Polskyi referendum i novyi ustrii Yevropeiskoho domu: uroky dlia Ukrainy. Fond «Demokratychni initsiatyvy» (Kyiv) ta Instytut hromadskykh sprav (Varshava). Р. 76–100. [in Ukrainian].
  9. Parkhomenko N. M. (2012). Harmonizatsiia zakonodavstva Ukrainy z yevropeiskym ta mizhnarodnym pravom: metody, etapy, vydy. [Harmonization of Ukrainian legislation with European and international law: methods, stages, types]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. No1. P. 338–343. [in Ukrainian].