Судова система України: конституційний аналіз реформування

Olena ROMTSIV , Mariana KUZMIAK "The judicial system of Ukraine: constitutional analysis of reforms".

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-11-number-1-41...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Lviv Polytechnic National University

Дана стаття розглядає конституційні аспекти судової системи України, а також ефективність та  перспективи реформ, що проводяться державою. Аналізуються основні досягнення та виклики, з якими стикається судова система України. До основних досягнень можна віднести створення Конституційного Суду України, Вищого антикорупційного суду, а також вдосконалення процедур висування та призначення суддів. Серед викликів можна виділити такі: можливість забезпечення повної незалежності судів від зовнішніх впливів, високу навантаженість суддів, необхідність подальшого вдосконалення процесу апеляції та касації.

Створення Конституційного Суду України, введення нових процедур висування та призначення суддів, а також утворення Вищого антикорупційного суду свідчать про значний крок у напрямку створення справедливої та незалежної судової системи.

Визначено, що незважаючи на усі прогресивні досягнення судової реформи України, залишилося ряд проблем, які потребують свого нагального вирішення. До таких проблем можна віднести: недосконалість законодавчого регулювання судової системи; недостатній рівень фінансування судової системи; недосконалість кадрового забезпечення судової системи тощо.

У статті вказується також на важливості продовження боротьби з корупцією в судовій  України. Для цього необхідно запровадити ефективні механізми виявлення та притягнення до відповідальності суддів за корупційні правопорушення; створити незалежні антикорупційні органи, які будуть здійснювати контроль за судовою системою тощо.

Дана стаття має значення, оскільки вона надає чітке уявлення про структуру та організацію судової системи України, а також про її основні принципи та функції, розкриває проблеми, з якими стикається судова система України, та пропонує шляхи їхнього вирішення з метою покращення здійснення правосуддя в Україні.

1. Boiko O.V. Sudova systema Ukrainy: konstytutsiini osnovy i shliakhy reformuvannia [Judicial system of Ukraine: constitutional foundations and ways of reform]. Kyiv: Alerta, 2020. [in Ukrainian].

2. Hudyma O.H. Sudova systema Ukrainy: stan ta perspektyvy rozvytku [Judicial system of Ukraine: state and prospects of development]. Kyiv: Yurinkom Inter, 2021. [in Ukrainian].

3. Andriichuk O. V. Konstytutsiino-pravovi aspekty orhanizatsii ta diialnosti sudovoi systemy Ukrainy [Constitutional and legal aspects of the organization and activity of the judicial system of Ukraine]. Kyiv: Yurinkom Inter, 2018. [in Ukrainian].

4. Baidak O. V. Reforma sudovoi systemy Ukrainy: realii ta perspektyvy [Reform of the judicial system of Ukraine: realities and prospects].  Kyiv: Yurydychna dumka, 2020. [in Ukrainian].

5. Bilokon O. V. Problemy reformuvannia sudovoi systemy Ukrainy [Problems of reforming the judicial system of Ukraine]. Kyiv: Znannia, 2019. [in Ukrainian].