судова реформа

Судова система України: конституційний аналіз реформування

Дана стаття розглядає конституційні аспекти судової системи України, а також ефективність та  перспективи реформ, що проводяться державою. Аналізуються основні досягнення та виклики, з якими стикається судова система України. До основних досягнень можна віднести створення Конституційного Суду України, Вищого антикорупційного суду, а також вдосконалення процедур висування та призначення суддів.

Проблеми у сфері доброчесності суддів в сучасних умовах політико-правової реальності

У статті розглядаються аспекти узагальнення проблем у сфері доброчесності суддів в сучасних умовах політико-правової реальності.
Доброчесність суддів є основою для забезпечення громадянських прав і свобод, а також для виконання важливої ролі суддів у забезпеченні справедливого суспільства. У контексті судової реформи в Україні доброчесність суддів виступає як стратегічний інструмент забезпечення незалежності та прозорості судової системи, сприяє зміцненню довіри громадян до судової влади та підвищенню авторитету суду у суспільстві.

Правовий статус інституту присяжних у кримінальному судочинстві

У статті проаналізовано правовий статус інституту присяжних у кримінальному судочинстві України. Зазначено, що після здобуття незалежності система правосуддя України фактично перебуває у стані постійного реформування. Внаслідок реформи 2016 року внесено зміни до Конституції України щодо правосуддя, ухвалено нову редакцію Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

Професіоналізація суддів як основа демократизація судової системи України: організаційно-правові заходи

У статті на основі аналізу наукових праць, чинних нормативно-правових актів й правозастосовної практики здійснено комплексне філософсько-правове дослідження моделювання процесу формування професіоналізації суддів у контексті сучасного процесу реформування державно-правової сфери, із визначенням частин, які провокують формування професіоналізації суддів, та окресленням можливих варіантів впливу на неї.