Особливості формування еліти в Україні та засади щодо вдосконалення процесу її створення

Kristinyak M. "Peculiarities of elite formation in Ukraine and foundation for improvement"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

Автори:
1
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка” старший лаборант кафедри адміністративного та інформаційного права

У статті окреслено специфічні риси формування еліти, визначено основні проблеми її формування та на основі цього запропоновано основні теоретичні засади щодо процесу удосконалення формування еліти в державі з метою уникнення розбіжностей між елітою та суспільством й покращення соціально-економічного розвитку держави та економічного розвитку суспільства загалом. Визначено, що процес формування та розвитку еліти в Україні має свої характерні особливості формування та розвитку, що характеризуються впливом різних соціально-економічних, культурних та політичних аспектів розвитку в кожній державі. Відтак, сучасний стан соціально-економічних відносин в державі між суспільством та владою в якості еліти, зокрема, політичної як однієї із ключових ланок економічного та соціального відтворення є досить дискусивним. Визначено, що процес формування політичної еліти є важливою особливістю державотворення, адже окреслює характер влади та її пріоритети і взаємодію із суспільством. На основі цього визначено, що основні чинники формування та розвитку політичної еліти та запропоновано основні теоретичні засади щодо вдосконалення процесу формування еліти. Запропоновані теоретичні засади мають на меті вдосконалити процес формування національної еліти та основі цього сформувати еліту пріоритетним напрямком, якої буде розбудова держави на основі дотримання відповідних моральних та етичних законів, а отже і відданість справі та підвищення економічного розвитку держави загалом. Таким чином, визначено що процес формування та розвитку еліти є досить тривалим процесом, який вимагає наявності не лише у владних персон але й у суспільства загалом яке приводить та формує владу моральних і світоглядних засад незважаючи на жодні перешкоди. Відносно цього визначено, що процес формування еліти в Україні супроводжується різноманітними впливами з боку різних політичних структур, ідеологія яких далеко відрізняється від демократичної, відносно цього запропоновані теоретичні засади формування національної еліти повинні вдосконалити процес її розвитку за умови постійного діалогу із влади та народу та усвідомленням формування на основі взаємодії узгоджених рішень.

Obushnyi M. I. (2006) Politychni partii u formuvanni natsionalnykh elit [Political parties in the formation of national elites] Kyiv [in Ukraine]. 2. V. Yu. Markitantov (2010) Osnovni chynnyky formuvannia ta rekrutuvannia politychnykh elit [The main factors behind the formation and recruitment of political elites] Zbirnyk naukovykh prats "Politolohichni studii" lviv [in Ukraine]. 3.Pakhariev A. (1997) Politychna elita. Formalna? Spravzhnia? [The political elite. Formal? Real?] Moskva [in Russia]. 4. Prykhodko S. M. Politychni aspekty teorii elity v ukrainskii suspilno-politychnii dumtsi XX st. [Political aspects of elite theory in Ukrainian socio-political thought of the XX century] Kiev [in Ukraine]. 5.Rol elit u transformatsiinomu suspilstvi (2003) [The role of elites in a transformational society] Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen Kyiv [in Ukraine]. 6.Novakova O. V. (2006) Vidkrytist politychnoi elity yak problema modernizatsii suspilstva [Openness of the political elite as a problem of modernization of society] Elity i tsyvilizatsiini protsesy formuvannia natsii Kyiv [in Ukraine].