Правовий статус адвоката: порівняльний аналіз законодавства України і зарубіжних країн

Dutko A., Ostapenko L., Trach I. "Legal status of the lawyer: comparative analysis of the legislation of Ukraine and foreign countries"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

1
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
3
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

Здійснено порівняльний аналіз концептуальних засад правового статусу адвоката в Україні та зарубіжний країнах. Особлива увага приділяється дослідженню незалежності адвоката як основоположної умови здійснення адвокатської діяльності. На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства про адвокатуру, науково-теоретичних робіт, матеріалів судової практики, міжнародних стандартів адвокатської професії розкривається сутність структурних елементів правового статусу адвоката (професійні права та обов’язки, гарантії адвокатської діяльності та відповідальність адвоката).
Автори наголошують на тому, що саме адвокат покликаний забезпечити права і законні інтереси фізичної особи в процесі здійснення правоохоронної діяльності шляхом надання кваліфікованої юридичної допомоги. Адвокатура - інститут громадянського суспільства, професійне об'єднання юристів, створене з метою служіння людям, яке має великий вплив на соціально-правовий стан суспільства та його членів. Аналізується правовий статус адвоката за законодавством Естонської Республіки, Швейцарії, Німеччини, Австрії, Азербайджанської Республіки. У статті підкреслюється, що ефективність правозахисної діяльності адвокатури залежить від стану законності і правопорядку в країні, правосуддя і рівня правосвідомості громадян, від відношення органів державної влади до прав і свобод людини і громадянина та засобів їх захисту.
Автори ставили за мету пошук шляхів вдосконалення правового регулювання правового статусу адвоката в Україні на основі аналізу законодавства інших держав, розробки і впровадження в практику окремих науково-обгрунтованих пропозицій і рекомендацій. Автори статті роблять висновок, що правовий статус адвоката включає в себе права та обов’язки адвоката, вимоги до особи, яка бажає стати адвокатом, відповідальність адвоката та гарантії адвокатської діяльності).

1. The Constitution of Ukraine of June 28, 1996 №. 254k / 96-BP1996. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (BBR). № 30, Art. 141[in Ukrainian] 2. Criminal Procedure Code of Ukraine of 13.04.2012 4651-VI. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (BBR). 2013. № 9-10, № 11-12, № 13, p.88[in Ukrainian] 3.Civil Procedure Code of Ukraine from 18.03. 2004 1618-IV. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (BBR). 2004. № 40-41, 42, p.492 [in Ukrainian] 4. About the bar and the lawyer activity: Law of Ukraine dated July 5, 2012 № 5076-VI. Information of the Verkhovna Rada (BBR). 2013. № 27 [in Ukrainian] 5. Rules of advocacy ethics from June 9 2017, approved by the Congress of Advocates of Ukraine URL:unba.org.ua/assets/uploads/legislation/pravila/2017-06-09- Rules-2017_596f00dda53cd.pdf [in Ukrainian] 6. The Basic Provisions on the Role of Advocates of August 1 1990, № 995_835 URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_835 [in Ukrainian] 7. The Federal Provisions on the Advocate of January 8, 1959 URL: unba.org.ua/assets/uploads/legislations/pologennya/bundesrechtsanwaltsordnung-ukr.pdf8. [in Ukrainian]. 8. Andrievsky I. (1890). Encyclopedic Dictionary. St. Petersburg .: Semenovskaya Tipo-Lithography, Fontanka. № 92. 482 p. [in Russian] 9. Boykov A.D. (2010). Status advokata: soderzhaniye, kvalifikatsionnyye trebovaniya i printsipy advokatskoy deyatel'nosti [Status of lawyer: content, qualification requirements and principles of advocacy]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Moscow. [in Russian]. 10. Demidova L.A. (2006). Advocacy in Russia. Moscow: Justicinform CJSC. [in Russian]. 11. Dyukina V.R. (2014). Grazhdansko-pravovoye regulirovaniye okazaniya advokatskikh uslug v prave Yevropeyskogo Soyuza [Civil law regulation of the provision of legal services in the law of the European Union] (Extended abstract of candidate’s thesis). Russian University of Friendship of Peoples. Moscow. [in Russian]. 12. Kompaneytsev S.V. (2013). Deontolohichni zasady diyalʹnosti advokativ v Ukrayini [Deontological principles of activity of lawyers in Ukraine]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kyiv. [in Ukrainian] 13. Melnychuk O.S. (1985). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. Kyiv: Editor-in-chief of URE. [in Ukrainian]. 14. Stetsovsky Y.I. (2010). Stanovleniye advokatury v Rossii [Formation of the Bar in Russia]. Moscow: Walters Clover. [in Russian]. 15. Tatsyi L.V. (2008) Yurydychna pryroda advokatury v systemi zakhystu prav i svobod lyudyny i hromadyanyna [Legal nature of the bar in the system of protection of human and citizen's rights and freedoms]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Kharkiv University of Internal Affairs. Kharkiv [in Ukrainian]. 16. Fiolevsky D.P. (2014). Advokatura [Advocacy]. Kyiv: Alerta. 17. Khotenets P.V. (2002). Pravovyy status advokata v Ukrayini [Legal status of a lawyer in Ukraine]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Nat. lawyer. Acad. Of Ukraine. J. the Wise. Kharkiv. [in Ukrainian]. 18. Shemshuchenko Yu. S. (2007). Velykyy entsyklopedychnyy yurydychnyy slovnyk. [The Great Encyclopedic Law]. Kyiv: Law. opinion [in Ukrainian].