Про обмеження і позбавлення прав особи за адміністративним законодавством України

Ostapenko O. "On limitation and deprivation of the rights of the person in the administrative legislation of Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

В статті розглянуто питання, що пов’язані з аналізом одного із видів адміністративних покарань, закріплених у п. 5 ст. 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) ‒ «позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання); позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю», які є однією з мір адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень у сфері адміністративно-правових відносин. Звернено увагу на наявне конституційне закріплення прав та обов’язків людини і громадянина в Україні, а також на право органів / посадових осіб, уповноважених обмежувати, припиняти та позбавляти певних прав громадян, які їх порушують.
Зауважено, що права громадян у сфері адміністративно-правових відносин, за ступенем можливості їх реалізації, поділяються на абсолютні і відносні. Наявність спеціального права у громадян, а також обіймання певної посади чи зайняття певною діяльністю мають відносний характер. Реалізація спеціального права залежить як від волевиявлення громадян, так і від впливу інших особливостей, що пов’язані з місцем, часом, способом, фахом, освітою, здоров'ям суб’єкта адміністративно-правових відносин.
Разом з тим, конституційне закріплення ринкових відносин у сфері економіки, наявність приватної власності створило можливості для переходу окремих відносних спеціальних прав людини і громадянина до категорії абсолютних прав.

1. Konstytutsiya Ukrayiny [The Constitution of Ukraine]. Kyiv: Alerta (in Ukrainian). 2. Zakon Ukrai'ny «Pro Nacional'nu policiju» [The law of Ukraine is «On a national police»]. Sumy: TOV «VVP NOTIS» (in Ukrainian). 3. Verenkiotova, O. V. (2013). Otsinochni poniattia u pravovykh aktakh: teoriia i praktyka realizatsii: dis. ... kand. yurid. nauk: 12.00.01 [Valuation concepts in legal acts: theory and practice of implementation]. Kiyev (in Ukrainian). 4. Chernous, S. M. (2008). Otsinochni poniattia u trudovomu pravi Ukrainy: dis. ... kand. yurid. nauk: 12.00.05 [Valuation concepts in labor law of Ukraine]. Kharkiv (in Ukrainian). 5. Astarhan, E. I. (1974). Ocenochnye ponyatiya v sovetskom zakonodatelstve o trude i socialnom obespechenii [Valuation concepts in Soviet labor and social security legislation]. Uchenye zapiski. Vses. NII sovet, zak-va. Moscow. Vyp. 30. P. 37‒56 (in Russian). 6. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [The Criminal Code of Ukraine]. Sumy: TOV «VVP NOTIS» (in Ukrainian). 7. Annina, I. O., Horyushina, N. H., Hnatyuk, I. S. (2002) Rosiys'ko-ukrayins'kyy slovnyk [The Russian-Ukrainian Dictionary]. Kyiv: Abrys (in Ukrainian). 8. Zadykhailo, O. A. (2019) Administratyvne pravo Ukrainy (Zahalna chastyna): navch. posibnyk [Administrative law of Ukraine (General part)]. Kharkiv: Pravo (in Ukrainian). 9. Kolomoiets, T. O. (2011) Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs: pidruchnyk [Administrative law of Ukraine. Academic course]. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukrainian). 10. Shemshuchenko, Ju.S. (ed.) (2012) Velykyj encyklopedychnyj jurydychnyj slovnyk [The Great encyclopedic legal dictionary]. Kyiv: Vyd-vo «Jurydychna dumka» (in Ukrainian). 11. Yaremenko, V., Slipushko, O. (ed.) (2000) Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy u chotyrokh tomakh 42 000 sliv [New explanatory dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv: Vyd-vo «Akonit» (in Ukrainian). 12. Jeroshenko, O. (ed.) (2012) Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi' ukrai'ns'koi' movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian]. Donetsk: TOV «Glorija-Trejd» (in Ukrainian). 13. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. Sumy: TOV «VVP NOTIS» (in Ukrainian). 14. Petrushenko, V. (ed.) (2009) Tlumachnyi slovnyk filosofskykh terminiv [Explanatory dictionary of philosophical terms]. Lviv: Vydavnytstvo natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» (in Ukrainian). 15. Ostapenko, O. I., Kovaliv, M. V., Yesimov, S. S., Hulak, L. S., Otchak, N. Ya., Ostapenko, L. O. (ed.) (2009) Administratyvne pravo. Zahalna chastyna: navch. posibnyk [Administrative law of Ukraine. The general part]. Lviv: SPOLOM (in Ukrainian).