Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про охорону культурної спадщини в Україні

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
доцент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук

У статті розглянуто питання, пов’язані з адміністративно-правовим захистом культурної спадщини України в сучасних умовах. Зокрема, зауважено про характер адміністративно-деліктних посягань, що проявляються у протиправних діях чи бездіяльності як умисно, так і необережно, завдаючи шкоди визначним місцям, які характеризують історію розвитку суспільства та держави, спорудам, комплексам (ансамблям), їх частинам, території та водним об’єктам, на яких розташовані, зберігаються та охороняються об’єкти підводної культури та археологічної спадщини, природні та створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Зауважено, що за посягання на суспільні відносини у сфері охорони природи, використання природних ресурсів та охорони культурної спадщини передбачено застосування до порушників адміністративної та кримінально-правової відповідальності. Проведений аналіз адміністративної відповідальності за порушення законодавства про охорону культурної спадщини свідчить про її значення як у матеріальному, так і в процесуальному аспектах. Наявність посягань на об’єкти культурної спадщини потребує не лише їх визначення, але й комплексної та всебічної адміністративно-правової характеристики протиправних дій чи бездіяльності, спрямованих на досягнення суспільно небезпечного і шкідливого результату.

Зроблено висновок про те, що комплексний підхід у застосуванні норм адміністративного права, які регулюють відносини у сфері охорони культурної спадщини сприятиме: змістовнішому регулюванню відносин у сфері охорони культурної спадщини; забезпеченню ефективного правозастосування норм органами (посадовими особами), що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, вчинені у сфері охорони культурної спадщини; підвищенню ролі і значення профілактичного впливу на можливу деліктну поведінку осіб у сфері охорони культурної спадщини.

1. Dohovir pro zakhyst khudozhnikh i naukovykh zakladiv ta istorychnykh pamyatok (Pakt Rerikha) (1935, April 15) [Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historical Monuments (Roerich Pact)]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_191 (accessed 28.07.2022).

2. Karpov, V. (2014). Zakhyst kulturnoyi spadshchyny Ukrayiny v umovakh viyskovoho konfliktu u Krymu [Protection of the cultural heritage of Ukraine in the conditions of the military conflict in Crimea]. Narodna pravda. Retrieved from: https://narodna.pravda.com.ua/culture/533d4267d4864/ (accessed 28.07.2022) [in Ukrainian].

3. U Lvovi pidhotuvaly putivnyk «Shlyakh l'vivskoho modernizmu» ta oznakuvaly budynky periodu mizhvoyennoho modernizmu [In Lviv, a guidebook «The Path of Lviv Modernism» was prepared and houses of the period of interwar modernism were identified]. Retrieved from: https://city-adm.lviv.ua/news/culture/architecture-and-historic-heritage... (accessed 28.07.2022) [in Ukrainian].

4. Boguslavskiy, M. M. (1979). Mezhdunarodnaya ohrana kulturnyih tsennostey [International protection of cultural property]. Moscow: Mezhdunarodnyie otnosheniya [in Russian].

5. Kulturna spadshchyna Ukrayiny [Cultural heritage of Ukraine]. Pravovi zasady zberezhennya, vidtvorennya ta okhorony kulturno-istorychnoho seredovyshcha: zb. ofits. dok. Kyiv: Istyna [in Ukrainian].

6. Zakonodavstvo pro pamyatnyky istoriyi ta kultury: zb. norm. aktiv [Legislation on monuments of history and culture: coll. norms acts]. Kyiv: Vyd polit. liter. Ukrayiny [in Ukrainian].

7. Derzhavnyy reyestr natsionalnoho kulturnoho nadbannya (pamyatky istoriyi, monumentalnoho mystetstva ta arkheolohiyi. Peredmova [State register of national cultural heritage (historical, monumental art and archeology monuments. Foreword]. Pamyatky Ukrayiny: Istoriya ta kultura. Naukovyy chasopys. Retrieved from: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=5889 (accessed 28.07.2022) [in Ukrainian].

8. Konstytutsiya Ukrayiny (1996, June 28) № 254к/96-ВР [Constitution of Ukraine: Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (accessed 28.07.2022).

9. Bytyak, Yu.P. (ed.) (2010) Administratyvne pravo: pidruchnyk [Administrative Law: a textbook]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

10. Kolomoyets, T. O. (2011) Administratyvne pravo Ukrayiny. Akademichnyy kurs: pidruchnyk [Administrative law of Ukraine. An academic course: a textbook]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

11. Yuksel, H. (2022). Zakhyst kulturnoyi spadshchyny Ukrayiny v okupovanomu Krymu potrebuye systemnoyi roboty na vsikh rivnyakh [The protection of the cultural heritage of Ukraine in the occupied Crimea requires systematic work at all levels]. Retrieved from: https://crimea.suspilne.media/ua/news/5115 (accessed 28.07.2022) [in Ukrainian].

12. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya (1984, December 7) № 8073-Х [Code of Ukraine on administrative offenses]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (accessed 28.07.2022).

13. Bayik, O. I. (ed.) (2021) Zemelne pravo: pidruchnyk [Land Law: a textbook]. Lviv: Navchalno-naukovyy instytut prava, psykholohiyi ta innovatsiynoyi osvity Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» [in Ukrainian].

14. Tsyvilnyy kodeks Ukrayiny (2003, January 16) № 435-IV [The Civil Code of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (accessed 28.07.2022).

15. Pro Kabinet Ministriv Ukrayiny: Zakon Ukrayiny (2014, February 27) № 794-VІІ [About the Cabinet of Ministers of Ukraine: Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text (accessed 28.07.2022).

16. Pro mistseve samovryaduvannya v Ukrayini (1997, May 21) № 280/97-ВР [On local self-government in Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text (accessed 28.07.2022).

17. Pro zasady derzhavnoyi rehionalnoyi polityky: Zakon Ukrayiny (2015, February 5) № 156-VІІІ [On the principles of state regional policy: Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text (accessed 28.07.2022).

18. Byudzhet 2022 roku na kulturu, kreatyvni industriyi ta informatsiynu polityku – 14,5 mlrd hrn [The 2022 budget for culture, creative industries and information policy is UAH 14.5 billion]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/byudzhet-2022-roku-na-kulturu-kreativni-indu... (accessed 28.07.2022).

19. Pro okhoronu kulturnoyi spadshchyny: Zakon Ukrayiny (2000, June 8) № 1805-ІІІ [On the protection of cultural heritage: Law of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text (accessed 28.07.2022).

20. Mytnyy kodeks Ukrayiny (2012, March 13) № 4495-VІ [Customs Code of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text (accessed 28.07.2022).

21. Kryminalnyy kodeks Ukrayiny (2001, April 5) № 2341-ІІІ [Criminal Code of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (accessed 28.07.2022).

22. Verkhovnyy Sud vyslovyv pravovu pozytsiyu shchodo zastosuvannya norm prava u sferi okhorony kulturnoyi spadshchyny [The Supreme Court expressed a legal position regarding the application of legal norms in the field of cultural heritage protection]. Retrieved from: https://court.gov.ua/press/news/914737/ (accessed 28.07.2022) [in Ukrainian].

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2022/administrative-responsibility-violation Ostapenko O., Baik O. "Administrative responsibility for violation of the legislation on protection of cultural heritage in Ukraine."