Науково-теоретичні обґрунтування становлення принципу співпраці і партнерства в цивільних правовідносинах

2022;
: 118-122

Rymarchuk R. "Scientific and theoretical rationale for the formation of the principle of cooperation and partnership in civil legal relations."
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-234-2...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Одним із основних елементів цивільного права є його принципи. Система принципів цивільного права зазнає постійних змін. Його кількість, як і кількість інших цивільно-правових інститутів, стає ширшою та розширеною. Можна знайти науково-теоретичну дискусію про формування принципу співробітництва та принципу партнерства в цивільних та інших видах відносин. Правові форми взаємодії суб'єктів суспільних відносин різні і вони відомі в усіх галузях права. Це може бути підприємницька діяльність у межах певної юридичної особи, різні види договорів, а також фідуціарні відносини.

Цілі принципу партнерства також служать зобов'язання кредитора. Цивільний кодекс України встановлює правила взаємодії та взаємодії сторін договору підряду та договору будівництва. Один із моментів судової практики представлений у статті.

Крім того, враховуючи те, що в законодавстві щодо всіх цивільних відносин немає єдиного прямого визначення та окреслення принципу товариства, імперативний принцип товариства може мати місце серед норм Цивільного кодексу України.

Питання легалізації принципу партнерства в національному законодавстві, як правило, не розглядається поряд із зарубіжним досвідом інших країн щодо встановлення та розвитку принципів соціального партнерства.

Наприклад, у всьому світі існує проблема дрібних крадіжок на роботі, які здійснюють особи в державних і приватних установах. Наприклад, у США щорічний розмір таких крадіжок становить близько 100 мільярдів доларів США. У деяких державах при вирішенні цієї проблеми, зокрема, трудові підрозділи отримали право безпосередньо керувати своїми підприємствами, аж до права визначати розмір коштів, що спрямовуються на виплату заробітної плати, і право заміщувати керівників підприємств. Це запровадило поняття громадського контролю за управлінням підприємствами, а, з іншого боку, працівник зацікавлений у збільшені прибутку та підвищенням ефективності самого підприємства. Підстав для масового зловживання матеріальними ресурсами та іншими цінностями не було.

Нині трудові підрозділи позбавлені будь-яких прав на участь в управлінні підприємствами. Багато підприємств навіть не мають профспілок. Місцева законотворчість і правозастосування не враховують той факт, що саме в рамках такої реальності та права, ідеї соціального партнерства отримали належне наукове обґрунтування в правовій сфері.

1. Raymon Lezhe  Vely`ky`e pravovыe sy`stemы sovremennosty`: sravny`tel`no-pravovoj podxod [On the great legal systems of nowadays: comparative legal approach] М.: Walters Kluwer, 2009. 584 р. [in Russian]

2. Maydanyk R.А. Cy`vil`ne pravo: Zagal`na chasty`na/ T. 1. Vstup u cy`vil`ne pravo. [Civil law: General part. Introduction to civil law] К.: Alerta, 2012. pp. 336–351 [in Ukrainian]

3. Hartkamp A. Judicial Discretion under the New Civil Code of Netherlands. The American Journal of Comparative Law. 1992. Vol. XL. № 3. pp. 554–557. [in English]

4. Bychkova S. S. Pravovy`j status uchasny`kiv cy`vil`noyi spravy` (u konteksti novel procesual`nogo zakonodavstva Ukrayiny`). [On the legal status of the participants in the civil case trial (in the context of the novels of procedural law of Ukraine)] Law of Ukraine. 2018. № 10. pp. 114–128. [in Ukrainian]

5. Pro zagal`noderzhavnu programu adaptaciyi zakonodavstva Ukrayiny` do zakonodavstva Yevropejs`kogo Soyuzu [On the national program of adaptation of the legislation of Ukraine to the legislation of the European Union]: Law of Ukraine from 18 of March 2004, № 1629-ІУ // VVR. 2004. № 29. – p. 367 [in Ukrainian]

6. Chuchkov О., Chuchkova N. Uchast` derzhavy` u cy`vil`nomu procesi v Ukrayini. [The participation of a state in the civil procedure in Ukraine] Legal science. 2012. № 1. pp. 81–85. [in Ukrainian]

7. Karaban’ V. Sponukannya do ukladennya cy`vil`no-pravovogo dogovoru: pravozastosovny`j ta pravotvorchy`j aspekty` [Enticement to enter into a civil law contract: law enforcement and law-making aspects] // Law of Ukraine, 2000. № 10. p. 26 [in Ukrainian]

8. Mizhnarodne pry`vatne pravo. Mizhnarodni dogovory` Ukrayiny`. [International private law. International treaties of Ukraine] in two Vol. / vidpov. red. ta uporyadny`ky` A. Dovgert ta V. Kroxmal` –К.: editor «Kyiv University», 2000. Vol. 1. 992 p.; Vol. 2. 1312 p.