Проблемні питання правового статусу органів управління акціонерними товариствами

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Проаналізовано проблемні питання правового статусу органів управління акціонерними товариствами та внесено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з питань регулювання їхньої діяльності. 

1. Shershenevych H. F. Kurs torhovoho prava [Course of Trade Law]. 2005, Vol.1, 524 p. 
2. Pro aktsionerni tovarystva: Zakon Ukrayin vid 17 veresnya 2008 r. No. 514-17 [On the Joint Stock : Law of Ukraine on September, 17, 2008 No. 514-17]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Supreme Council of Ukraine] 2008 No. 50–51, р. 384. 
3. Pylypenko A. Ya., Shcherbyna V. C. Hocpodarcke pravo [Company Law]. Venturi publ., 2005, 323 p. 
4.Vinnyk O. M. Pravove stanovyshche dochirnikh pidpryyemstv [The legal status of subsidiaries]. Predprynymatel'stvo, khozyaystvo y pravo [Entrepreneurship, economy and law], 2000. No. 1, P. 3–7. 
5. Tsyvilne pravo Ukrayiny [Civil law of Ukraine]. Yurinkom Inter publ., 2004. 864 p.

 

G. Popadynets «Ssues legal status of management stock company» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/ssues-legal-status-management-stock-company