правовий статус

Нормативно-правові засади правового статусу Національної ради з питань антикорупційної політики

У статті проаналізовано теоретико-правові засади та нормативно-законодавчі норми правового статусу Національної ради з питань антикорупційної політики.Незважаючи на значну кількість юридичних положень щодо основ її роботи, більшість норм мають опосередковане значення та лише частково регламентують процес функціонування Національної Ради за окремими напрямами. Крім того, лише один підзаконний документ, – Указ Президента України, прямо стосується юридичного статусу Національної ради та його ключових аспектів.

Поняття, елементи та особливості правового статусу державного службовця

У статті на основі наукової літератури та чинного законодавства України у сфері державної служби здійснено аналіз змісту правового статусу державного службовця. Наголошено, що правовий статус державного службовця визначає його місце у сус- пільстві.

Вимушена міграція: міжнародні стандарти внутрішньо переміщених осіб у національному законодавстві

Висвітлено проблему відповідності національного законодавства міжнародним
стандартам у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб та
розмежування міжнародних стандартів щодо внутрішньо переміщених і біженців, та
обґрунтовано необхідність наскрізного відображення міжнародного законодавства у
національному законодавстві кожної країни для максимального забезпечення єдиного
підходу до визначення основних прав і свобод усіх осіб демократичного суспільства

Цивільний відповідач у кримінальному провадженні

Розглянуто питання, пов’язані із з’ясуванням деяких аспектів правового статусу
цивільного відповідача як учасника (суб’єкта) кримінального провадження. Участь осіб
у кримінальному провадженні потребує чіткого знання прав та обов’язків кожного
учасника цих відносин, зокрема і цивільного відповідача. Визначено, що цивільний
відповідач є самостійним учасником кримінального процесу, який відповідно до свого

Щодо національної моделі ювенальної юстиції

Розглянуто систему ювенальної юстиції. Особливу увагу зосереджено на моделях ювенальної юстиції. Визначено оптимальну модель для упровадження у національне законодавство.
 

Правовий статус судових органів україни як суб’єктів юрисдикційних відносин

Звернуто увагу на визначальні аспекти змін до Конституції України (щодо правосуддя) в контексті повноважень судових органів. Виділено позитивні та негативні підходи на шляху реалізації судової реформи. Проаналізовано напрями удосконалення конституційних нововведень щодо окремо взятого суб’єкта.

Проблемні питання правового статусу органів управління акціонерними товариствами

Проаналізовано проблемні питання правового статусу органів управління акціонерними товариствами та внесено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з питань регулювання їхньої діяльності.