Комунікативні напрями розвитку раціональності як складова національної безпеки

2017;
: pp. 142-146

A. Tokarska «Rationality as a part of national security» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У процесі розбудови правового суспільства модель організації зв’язків державних установ з громадськістю все більше набуває двостороннього (діалогічного) характеру, однак все ще залишається асиметричною у плані захисту національних інтересів: акцент у ній поки що зміщено в бік пріоритетності інтересів влади над інтересами громадян, що створює низку цілком зрозумілих бар’єрів під час налагодження згаданих зв’язків. Актуалізується переосмислення цієї комунікативної моделі в напрямі симетризації та врівноваження інтересів громадян з інтересами держави.

 

1. Hoecke Mark van. As Communications Act / Mark van Hoecke. – Oxford. Portland Oregon, 2002. 224 p.
2. Hoffmann L. Kommunikation vor Gencht / L. Hoffmann. Tbingen, 1983. 409 p.
3. Human Communication / Michael Burgoon, Frank Hinsaker, Edwin I. Dawson. Thousand Oaks, London, New Delhi, 1994. 376 p.
4. Law enforcement communication and community / H. Giles, M. Chernikoff Anderson, T. Knutson, M. Linda Arroyo, E. R. Maguire, W. Wells, K. Tuffin. S. Bar-bara, 2002. 265 p.
5. Riker P. Pravo i spravedlyvist' [Law and Justice] Kiev : Dukh i litera Publ, 2002. 216 p.
6. Romanov S. Yu. Obman yak sposib zlochynnoyi diyal'nosti : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk : 12.00.08 [Deception as a means of crime] Universytet vnutrishnikh sprav. Kharkiv, 1998. 15 p.
7. Romanov S. Yu. Obman yak sposib zlochynnoyi diyal'nosti [Deception as a means of crime] Pravo Ukrayiny. 1997. No 12. pp. 87–89.
8. Rudnev V. Slovar' bezumyya [Dictionary of insanity]. – Moskow : Nezavysymaya fyrma “Klass” Publ, 2005. 400 p.
9. Tokars'ka A. S. Komunikatsiya u pravi i pravookhoronniy diyal'nosti [Communication of law and law enforcement] L'viv, 2005. 283 p.