Особливості трактування сучасної системи джерел права України

I. Mahnovskyi «Features of a modern interpretationof the system of legal sources of Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

1
Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету “Одеська юридична академія”

У загальнотеоретичному аспекті висвітлено особливості трактування сучасної системи джерел права України з урахуванням новітніх досліджень. Зосереджено увагу на ключових проблемах функціонування вітчизняної системи джерел права, яка в умовах сьогодення є нестійкою та недосконалою, що властиво нормативно-правовим комплек¬сам перехідного періоду, породжуючи, своєю чергою, актуальність, доцільність та своєчасність вивчення цієї тематики у вітчизняній правовій науці. Увагу сконцентровано на впливі міжнародних правових стандартів, вироблених європейською спільнотою, на вдосконалення системи джерел права України, спрямованої на вітчизняний правопорядок. Узагальнено наукові позиції щодо юридичної природи системи джерел права. Зазначено, що система джерел права перебуває у постійному “русі”, оскільки функціонує у суспільстві, яке постійно розвивається; є комплексною, багаторівневою, динамічною і відкритою. Охарактеризовано структуру системи джерел права, яка виявляється у способі зв’язку між її елементами, що зумовлює функціонування правової системи як цілісного явища; є внутрішньою організацією системи джерел права, характер побудови якої залежить від природи і закономірностей її розвитку. Виокремлено ключові ознаки системи джерел права, первинним елементом якої  є нормативно-правовий припис, через який формалізується та об’єктивується норма права. Указано основні властивості системи джерел права. Запропоновано авторське визначення поняття сучасної системи джерел права України.

1. Xomyuk N. S. Suchasna sy`stema dzherel prava Ukrayiny`: zagal`noteorety`chni aspekty` diss. kand. yury`d. nauk [The modern system of sources of  law of Ukraine: theoretical aspects. cand. legal. sci. diss.]. Lviv, 2015. 19 р. 
2. Shejndlin B. V. Sushhnost’ sovetskogo prava [The essence of Soviet law] Leningrad, 1959. 139 р. 
3. Sorokin V. D. Administrativnyj process i administrativno-processual’noe pravo [Administrative Process and Administrative Procedural Law]. Saint-Petersburg, Publishinghouse of Institute of Law 2002. 474 р. 
4. Komarov S. A. Obshhaja teorija gosudarstva i prava [General Theory of State and Law: Textbook]. 1998. 408 р. 
5. Mel`ny`k R. S. Sy`stemny`jpidxid u pravoznavstvi 
[A systematic approach to jurisprudence]. Pidpry`yemny`cztvo, gospodarstvo i pravo. 2010, vol. 11, 3–6 рр. 
6. Parxomenko N. M. Dzherela prava: problemy` teoriyi ta metodologiyi [Dzherela rights: problems of theory and methodology [Text]: monograph]. Kyiv, Legal thought Publ., 2008. 336 р. 
7. Lucz` L. A. Zagal`na teoriya derzhavy` ta prava [The truth of the state is that law: the na.-method.]. Kyiv, Atika Publ., 2013. 412 р. 
8. Danceva T. N. Formal’nye istochniki prava diss. kand.yury`d. nauk [Formal sources of law. cand. legal. sci. diss.]. Krasnoyarsk, 2007. 24 р. 
9. Baldanov B. B. Sistema istochnikov sovremennogo rossijskogo prava (teoretiko-pravovoj aspekt) diss. kand. yury`d. nauk [The system of sources of contemporary Russian law (theoretical and legal aspect). cand. legal. sci. diss.]. Saint-Petersburg, 2010. 19 р. 
10. Dunas O. I. Sy`stema dzhere lprava yak skladnoorganizovany`j mexanizm [The system of sources of law as skladkoobrazovaniem mechanism]. Yury`dy`chny`j visny`k. 2014, vol. 2, 19–24 рр. 
11. Gadzhinova F. M. Istochniki prava i ih sistema v sovremennom rossijskom prave diss. kand. yury`d. nauk [Sources of law and their system in the modern Russian law. cand. legal. sci. diss.]. Moscow, 2004. 24 р. 
12. Gurova T. V. Aktual’nye problemy teorii istochnikov prava diss. kand. yury`d. nauk [Actual problems of theory of sources of law. cand. legal. sci. diss.]. Samara, 2000. 188 р. 
13. Parxomenko N. M. Systema dzherel prava: oznaky, vlastyvosti ta zmist [System of sources of law: signs, properties and content]. Chasopy`s Ky`yivs`kogo universy`tetu prava. 2007, vol. 3, 8–12 рр. 
14. Sravnitel’noe pravovedenie [Comparative law]. Moscow, Progress Publ., 1978. 247 р. 
15. Kolesnikov E. V. Istochniki rossijskogo konstitucionnogo prava: voprosy teorii i metodologii diss. kand. yury`d. nauk [The sources of the Russian constitutional law: issues of theory and methodology. Cand. legal. sci. diss.]. Saratov, 2000. 357 р. 
16. Karmalita M. V. Misce pravovoyi doktry`ny` v suchasnij sy`stemi dzherel (form) prava Ukrayiny` [Place of legal doctrine in the modern system of sources (forms) of the law of Ukraine]. Public law. 2012, vol. 2 (6), 279–287 рр. 
17. Zivs S. L. Istochniki prava [Sources of law]. Moscow, Publishing House “Science”, 1981. 240 р. 
18. Sabo І. Socialisticheskoe pravo [Socialist right]. Moscow, Progress Publ., 1964. 396 р. 
19. Tolstik V. A. Ierarhija istochnikov rossijskogo prava diss. dok. yury`d. nauk [The sources of the Russian constitutional law: issues of theory and methodology. Dokt. legal. sci. diss.]. Nizhny Novgorod, 2002. 54 р. 
20. Zhukova-Vasilevskaja D. V. Istochniki prava Rossii : tendencii formirovanija i razvitija diss. kand. yury`d. nauk [The sources of law in Russia : tendencies of formation and development. Cand. legal. sci. diss.]. Moscow, 2009. 173 р. 
21. Kobernjuk S. V. Dzherela prava socіal’nogo zabezpechennja Ukraїni Diss. kand. yury`d. nauk [Sources of social security law of Ukraine. Cand. legal. sci. diss.]. Kiev, 2014. 19 р. 
22. Filosofs`ky`j ency`klopedy`chny`j slovny`k [Philosophical encyclopedic dictionary]. Kiev, Outline Publ., 2002. 742 р. 
23. Ovchinnikov N. F. Struktura i simmetrija [Structure and symmetry]. Moscow, 1969. 111–121 рр. 
24. Zajchuka O. V., Onishhenko N. M. Vstup do teoriyi pravovy`x sy`stem [Introduction to the theory of legal systems]. Kiev, Publishing house "Legal thought", 2006, 432 р. 
25. Tiunova L. B. Sistemnye svjazi pravovoj dejstvitel’nosti : Metodologija i teorija [Systemic holy reality: Methodology and theory]. Saint-Petersburg, 1991, 136 р. 
26. Skakun O. F. Teorija gosudarstva i prava [Theory of State and Law: A Textbook]. Kharkov, Konsum Publ., 2000. 704 р. 
27. Rabinovy`ch P. M. Osnovy` zagal`noyi teoriyi prava ta derzhavy` [Fundamentals of the general theory of law and state: teach. manual]. Lviv, Region Publ., 2008. 224 р. 
28. Topolevs`ky`j R. B. Sy`stemni zv’yazky` yury`dy`chny`x dzherel prava Diss. kand. yury`d. nauk [System of legal sources of law. cand. legal. sci. diss.]. Kharkov, 2004. 204 р. 
29. Garashko A. Yu. Osobennosty` sy`stemnych svojstv y`stochny`kov prava diss. kand. yury`d. Nauk [Features system properties and sources of law. cand. legal. sci. diss.]. Moscow, 2013. 24 р.