Канонічне право у конституційному полі: проблеми і пошуки симфонії

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка” аспірант, протоієрей, асистент кафедри педагогіки та соціального управління
3
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка” протоієрей, канд. богосл. наук, доц., асистент кафедри теорії та філософії права

У статті досліджено канонічне право у конституційному полі, адже філософський
світ дуже багатий на творчість як рух до трансцендентного, позамежового буття. Цю
творчість у земних умовах еманують, виточують суспільство, Церква і держава на
основі співіснування людей на природних законах, синергетичних, нелінійних
соціальних процесах. Ці три інституції, які керовані природними і надприродними
законами, здійснюють культурологічну діяльність. Зокрема, формують своє правове
поле, впливають на дух людини, намагаються зробити людину щасливою тощо. Кожна
інституція діє за своїми законами, але при цьому вони часто втручаються одна в одну.
Найбільше простежуються зусилля держави (відсуваючи виховний потенціал Церкви) у
невмілому, неприродному одухотворенні людини та суперечливому виборі стежини у
трансцендентний простір, порушуючи тим самим симфонічні устої.

1. Bybleiskaia эntsyklopedyia [Biblical Encyclopedia]: v 4 vыp. / tryd. y yzd. arkhymandryda
Nykyfora. Moskva: Yzd. Sviato-Troytse-Serhyevoi Lavrы, 1990. Vыp. 1: A–E. 904 p. 2. Vplyv
khrystyianstva na istoriiu Yevropy u 9–13 st.[Influence of Christianity on the history of Europe in the 9th-
13th centuries.] URL : http://osvita.ua/vnz/reports/culture/10202/. 3. Kyslashko O. P., Sidanich I. L.
Khrystyianske vykhovannia ditei u simi [Christian upbringing of children in the family]: navch.-metod.
posib. Kyiv: Dukhovna vis, 2016. 388 p. 4. Makaryi, mytrop. Pravoslavno-dohmatycheskoe bohoslovye
[Orthodox-dogmatic theology]: u 2 t. Kyev: Obshchestvo liubytelei pravosl. l-rы, 2006. T. 2. 674 p.
5. Novaia fylosofskaia эntsyklopedyia [New Philosophical Encyclopedia]: v 4 t. / Yn-t fylosofyy RAN.
Nats. obshch.-nauch. fond; nauch.-red. covet: preds. V. S. Stepyn. Moskva: Mыsl, 2001. T. IV. 605 p.
6. Pravoslavnaia эntsyklopedyia [Orthodox Encyclopedia]: mnohotomn. yzd. Moskva: Tserk.-nauch. tsentr
“Pravoslavnaia эntsykl.”, 2005. T. 9. 752 p. 7. Pravoslavnaia эntsyklopedyia [Orthodox Encyclopedia]:
mnohotomn. yzd. Moskva: Tserk.-nauch. tsentr “Pravoslavnaia эntsykl.”, 2006. T. 12. 752 p. 8. Slyvka S. S.
Kanonichne pravo [Canon law]: navch. posib. Vyd. 4, pererobl. i dopov. Kharkiv: Pravo, 2017. 330 p.
9.Teotsentryzm yak osnovnyi sposib traktovky buttia i liudyny u filosofii serednovichchia.[Theocentrism
as the main way of treatment of being and man in the philosophy of the Middle Ages] URL :
https://studfiles.net/preview/5258767/page:7/. 10. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical
Encyclopedia Dictionary] / za red. V. I. Shynkaruka. Kyiv: Abrys, 2002. 744 p. 11. Yurydychna
entsyklopediia [Legal Encyclopedia]: v 6 t. / redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova redkol.) ta in. Kyiv:
“Ukr. entsykl.”, 1999. T. 2: D–I. 744 p. 12. Yurydychna entsyklopediia [Legal Encyclopedia]: v 6 t.
redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova redkol.) ta in. Kyiv: “Ukr. entsykl.”, 2001. T. 3: K–M. 792 p.
13. Yurydychna entsyklopediia [Legal Encyclopedia]: v 6 t. / redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova
redkol.) ta in. Kyiv: “Ukr. entsykl.”, 2003. T. 5: P–S. 736 p.14. Yurydychna entsyklopediia [Legal
Encyclopedia]: v 6 t. / redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova redkol.) ta in. Kyiv: “Ukr. entsykl.”, 2004.
T. 6: I–Ia. 768 p.

Slyvka S., Slyvka B., Kavchak M. "Canonical law in the constitutional field: problems and searches for symphony" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20-2018/canonical-law-constitutional-field-problems