Філософія стигматизації у праві

Romanova A. Philosophy of stigmatization in law

1
Навчально-науковий інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»,

З’ясовується особливість стигматизації у праві, обумовленої тим, що саме у правовій сфері акумулюються моральні, ціннісні, духовні аспекти існування індивіда, котрі можуть руйнуватися під впливом стигматизаційних стереотипів. Наголошено на самостигматизації особи як схильності до певного таврування себе самої, що відбувається, як правило, під впливом суспільства та оточення. Проаналізовано особливості й види дестигматизації певних категорій осіб у природно-правовому просторі. Охарактеризовано соціально-психологічну роботу щодо адаптації осіб через актуалізуючий психоаналіз та комунікативні особливості права.

1. Ency`klopediya prav lyudy`ny`: social`no-pedagogichny`j aspekt [Encyclopedia of Human Rights: Socio-Pedagogical Aspect]. Kol. avt., za zag. red. prof. N. A. Sejko; vidp. red. N. P. Pavly`k. Zhy`tomy`r: Voly`n`, 2014. 220 p. 2. Kusherecz` V. I. Antropologiya prava: navch. рosib. [Anthropology of law: teach. manual]. K. : Znannya Ukrayiny`, 2011. 224 p. 3. Bachy`nin V. A., Zhuravs`ky`j V. S., Panov M. I. Filosofiya prava : slovny`k [Philosophy of Law: Dictionary]. K.: InYure, 2003. 408 p. 4. Xamitov N., Kry`lova S. Filosofs`ky`j slovny`k. Lyudy`na i svit [Philosophical Dictionary. Human and world]. K. : KNT, 2007. 264 p. 5. Zharovs`ka I. M. Genezy`s ideyi vidkry`tosti vlady`[Genesis of the idea of openness of power]. Forum prava. 2009. № 3. pp. 242–246. 6. Chornobaj O. L. Komunikaty`vna funkciya prava: informacijno-oriyentacijny`j vy`mir [Communicative function of law: information orientation dimension]. Naukovy`j visny`k L`vivs`kogo derzhavnogo universy`tetu vnutrishnix sprav. Seriyayur y`dy`chna. 2013. № 1. pр. 496–507.