соціоприродний простір

Сутнісні властивості людини у природно-правовому просторі

З’ясовується особливість сутнісних властивостей людини у природно-правовому просторі що полягає у можливості вибору людиною того чи іншого виду власної поведінки, а також проблем самооцінки, системи цінностей, ціннісних орієнтацій та свободи людини.

Філософія стигматизації у праві

З’ясовується особливість стигматизації у праві, обумовленої тим, що саме у правовій сфері акумулюються моральні, ціннісні, духовні аспекти існування індивіда, котрі можуть руйнуватися під впливом стигматизаційних стереотипів. Наголошено на самостигматизації особи як схильності до певного таврування себе самої, що відбувається, як правило, під впливом суспільства та оточення. Проаналізовано особливості й види дестигматизації певних категорій осіб у природно-правовому просторі.