Проблема запобігання кримінальним правопорушенням в інформаційній сфері

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
магістрант Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти й Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Розглянуто проблему кримінальних правопорушень в інформаційній сфері,
зокрема нові способи злочинної діяльності, які названо кіберзлочинністю. З огляду на
це, дослідження досвіду вирішення проблеми запобігання кримінальним правопо-
рушенням в інформаційній сфері, насамперед зарубіжного, є сьогодні доволі важливим
завданням для вітчизняної правової науки.
На основі дослідження наукових позицій окремих вчених та аналізу чинного
законодавства України, міжнародно-правових актів зроблено висновок, що Україні в
особі органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, слід гармонізувати вітчизняне
законодавство із законодавством Європейського Союзу, упровадити світовий досвід у
національну практику, вчасно реагувати на появу нових загроз, спрямованих на доступ
до персональних даних, працювати над створенням надійніших форм захисту
конфіденційної інформації, а також внести зміни до КК України, посиливши
відповідальність за злочини у сфері комп’ютерних та інформаційних технологій.

1. Stratehiia kiberbezpeky Ukrainy: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 15 bereznia 2016 roku No.
96/2016 [Ukraine's Cybersecurity Strategy: Presidential Decree No. 96/2016 of March 15,
2016][Elektronnyi resurs]: Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96/2016. 2. Zakon
Ukrainy “Pro osnovni zasady zabezpechennia kiberbezpeky Ukrainy” vid 5 zhovtnia 2017 roku
No. 2163-VIII [The Law of Ukraine “On the Fundamental Principles of Cybersecurity of Ukraine” of
October 5, 2017 No. 2163-VIII][Elektronnyi resurs]/ Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2163-19. 3. Polozhennia pro Natsionalnyi koordynatsiinyi tsentr kiberbezpeky [Regulation on
the National Cybersecurity Coordination Center: Presidential Decree No. 242/2016 of June 7, 2016]: ukaz
Prezydenta Ukrainy vid 7 chervnia 2016 roku No. 242/2016 [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/242/2016. 4. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of
Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 r. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu:
http://zakon2.rada.gov.ua. 5. Pro ratyfikatsiiu Konventsii pro kiberzlochynnist: Zakon Ukrainy vid 7
veresnia 2005 r. No. 2824-IV [On ratification of the Convention on Cybercrime: Law of Ukraine of
September 7, 2005 No. 2824-IV]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2006. No. 5–6. P. 71.
6. Mishchuk N. Kiberzlochynnist yak zahroza informatsiinomu suspilstvu [Cybercrime as a Threat to the
Information Society]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia ekonomichna. 2014. Vyp. 51. P. 173–179.
7. Ivanchenko O. Yu. Kryminolohichna kharakterystyka kiberzlochynnosti, zapobihannia kiberzlochynnosti
na natsionalnomu rivni [Criminological characteristics of cybercrime, prevention of cybercrime at
the national level]. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii. 2016. Vyp. 3. P. 172–177. 8.Uriad
Nimechchyny skhvalyv stvorennia novoho ahentstva z kiberbezpeky [The German Government has
approved the creation of a new cybersecurity agency][Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu:
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/09/3/7086389/. 9. Defence Forces cyber command takes
up operations [Defence Forces cyber command takes up operations][Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu:
https://news.err.ee/850719/defence-forces-cyber-command-takes-up-operations 10. Bondarenko O. S., Riepin
D. A. Kiberzlochynnist v Ukraini [Cybercrime in Ukraine]: prychyny, oznaky ta zakhody protydii.
Porivnialno-analitychne pravo. 2018. No. 1. P. 246–248. 11. Hei K., Ortynskyi V. L. Deiaki pytannia
zapobihannia zlochynam u informatsiinii sferi: ukrainskyi ta zarubizhnyi dosvid [Some Issues of Crime
Prevention in the Information Sphere: Ukrainian and Foreign Experience]. Naukove zabezpechennia
zakhystu prav ta svobod hromadian Ukrainy v umovakh intehratsii v Yevropeiskyi prostir: materialy
Mizhn. konf. (Lviv, 25.10.2018 r). Lviv: Spolom, 2018. P. 186–189.

Huzela N. M., Huzela M. V. "The problem of prevention of criminal offenses in the information sphere" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-24-2019/problem-prevention-criminal-offenses-information