Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів): сучасний погляд на проблему

Oksana Baik, Zoriana Hrytsak "Criminal liability for evasion of payment of taxes, fees (mandatory payments): a modern view of the problem".

1
доцент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті проаналізовано теоретико-правові аспекти кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в сучасних умовах. Зокрема, проаналізовано поняття та ознаки кримінальної відповідальності, а також підстави її виникнення.

З’ясовано, що статтею 212 Кримінального кодексу України України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)» фактично передбачено кримінальну відповідальність за порушення податкового законодавства. Водночас ця стаття передбачає встановлення факту порушення конкретної податкової норми, внаслідок чого відбулась несплата податків.

Зауважено, що кримінальній відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) притаманні всі властивості кримінальної відповідальності з врахуванням особливостей податкових правовідносин. Визначено, що ознаками кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) є те, що вона: 1) передбачена нормами Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та іншими нормативно-правовими актами; 2) є кримінально-правовою гарантією сплати податків, зборів (обов’язкових платежів); 3) встановлюється при умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Проаналізовано склад кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 Кримінального кодексу України, способи вчинення цього виду правопорушень та умови настання кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Розглянуто кваліфікацію за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та узагальнено статистичні дані щодо кількості кримінальних правопорушень у провадженнях, досудове розслідування у яких здійснюється Бюро економічної безпеки України, на основі ст. 212 Кримінального кодексу України за січень у 20202023 років.

Зазначено, що притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) хоча і є дієвим засобом впливу на правопорушників, проте, варто зауважити, про потребу доопрацювання національного законодавства з метою досягнення чіткості й однозначності.

1. Grecza, Ya. V. (ed.) (2012) Podatkove pravo: navchalnyi posibnyk [Tax law: study guide]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

2. Krasnytskyi, I. V. (2008) Kryminalna vidpovidalnist yak instytut kryminalnoho prava Frantsii ta Ukrainy: porivnialnyi analiz: monohrafiia [Criminal liability as an institution of criminal law of France and Ukraine: comparative analysis: monograph]. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav [in Ukrainian].

3. Khavroniuk, M. I. (ed.) (2014) Kryminalne pravo: navchalnyi posibnyk [Criminal law: a study guide]. Kyiv: Vaite [in Ukrainian].

4. Kryminalnyi kodeks Ukrainy (2001, April 5) № 2341-III [Criminal Code of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/conv#n14 (accessed 27.09.2023) [in Ukrainian].

5. Palamarchuk, O. (2016). Kryminalna vidpovidalnist za nesplatu podatkiv vs Uzghodzhennia hroshovoho zoboviazannia [Criminal responsibility for non-payment of taxes vs Reconciliation of monetary obligation]. Yurydychna Hazeta online. Vseukrainske shchotyzhneve profesiine yurydychne vydannia [Legal Gazette online. All-Ukrainian weekly professional legal publication]. March 29. Retrieved from: http://yur-gazeta.com/publications/practice/podatkova-praktika/kriminaln... (accessed 27.09.2023) [in Ukrainian].

6. Verkhovna Rada of Ukraine (2010, December 2). Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine] (2011). № 13‒14, № 15‒16, № 17 [in Ukrainian].

7. Streltsov, Ye. L. (2021). Kvalifikatsiia – sklad kryminalnoho pravoporushennia – kryminalno-pravova norma: sumisne ta rozdilne [Qualification ‒ composition of a criminal offense ‒ criminal law norm: compatible and separate]. Yurydychnyi Visnyk Ukrainy [Legal Bulletin of Ukraine]. April 2‒22. № 13–15 (1342–1344). P. 8‒9. Retrieved from: file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Kvalifikatsiiasklad-kryminalnoho-pravoporushenniakryminalno-pravova-norma.pdf (accessed 27.09.2023) [in Ukrainian].

8. Khanin, S. (2022). Hoduvalnytsia – stattia 212 KKU [Nursing mother ‒ Article 212 of the Criminal Code of Ukraine]. Yurydychna Hazeta Online [Legal Gazette Online]. September 20. Retrieved from: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/goduvalnicya--stattya-212-kku.html (accessed 28.09.2023) [in Ukrainian].

9. Oliinychenko, V. (2018). Kryminalno-pravova kharakterystyka ukhylennia vid splaty podatkiv, zboriv (oboviazkovykh platezhiv) [Criminal law characteristics of evasion of taxes, fees (mandatory payments)]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo [Entrepreneurship, economy and law]. № 4. Р. 201‒208 [in Ukrainian].

10. Postanova kolehii suddiv Druhoi sudovoi palaty Kasatsiinoho kryminalnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu u spravi № 761/20985/18, provadzhennia № 51-8007 km 18 [Resolution of the panel of judges of the Second Judicial Chamber of the Criminal Court of Cassation as part of the Supreme Court in case № 761/20985/18, proceeding № 51-8007 km 18] (2019, May 16). Retrieved from: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=81953091&red=10000338099700c4dc51cd00... (accessed 28.09.2023) [in Ukrainian].

11. Pro deiaki pytannia zastosuvannia zakonodavstva pro vidpovidalnist za ukhylennia vid splaty podatkiv, zboriv, inshykh oboviazkovykh platezhiv: postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy [On some issues of application of legislation on responsibility for evasion of taxes, fees, other mandatory payments: resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine] (2004, October 8). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-04 (accessed 28.09.2023) [in Ukrainian].

12. Hrodovska, O. P. (2023). Kryminalna vidpovidalnist za nesplatu podatkiv (st. 212 KK Ukrainy) [Criminal liability for non-payment of taxes (Article 212 of the Criminal Code of Ukraine)]. October 8. Retrieved from: https://go-advocate.com/kryminalna-vidpovidalnist-za-nesplatu-podatkiv-u... (accessed 09.10.2023) [in Ukrainian].

13. Davydova, A. (2022). Ukhylennia vid splaty podatkiv: dobirka sudovoi praktyky 2022 (Kryminalna vidpovidalnist za ukhylennia vid splaty podatkiv v aspekti sudovoi praktyky Verkhovnoho Sudu za 2022 rik) [Tax evasion: selection of case law 2022 (Criminal responsibility for tax evasion in the aspect of case law of the Supreme Court for 2022)]. Liga Zakon. November 25. Retrieved from: https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/215638_ukhilennya-vd-splati-poda... (accessed 30.09.2023) [in Ukrainian].

14. Doroshenko, K. (2023). Ukhylennia vid splaty podatkiv: aktualna sudova praktyka u kryminalnykh spravakh [Tax evasion: actual court practice in criminal cases]. October 24. Retrieved from: https://biz.ligazakon.net/analitycs/222542_ukhilennya-vd-splati-podatkv-... (accessed 30.09.2023) [in Ukrainian].

15. Voloshyn, V. (2023). Porohy kryminalnoi vidpovidalnosti za umysne ukhylennia vid splaty podatkiv [Thresholds of criminal responsibility for intentional tax evasion]. June 21. Retrieved from: https://smartsolutions.ua/porogi-kriminalnoi-vidpovidalnosti-za-umisne-u... (accessed 30.09.2023) [in Ukrainian].

16. Zvit pro vykonannia Planu roboty Derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy na 2021 rik [Report on the Implementation of the Work Plan of the State Tax Service of Ukraine for 2021]. Retrieved from: https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/396505.html (accessed 29.09.2023) [in Ukrainian].

17. Pro zareiestrovani kryminalni pravoporushennia ta rezultaty yikh dosudovoho rozsliduvannia [About the registered criminal offenses and the results of their pretrial investigation]. Retrieved from: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushenny... (accessed 29.09.2023) [in Ukrainian].