Конституційно-правовий статус судової влади в США: історико-правові аспекти

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті на основі ґрунтовного аналізу Конституції США (1787 р.), Судового акту
1789 р., значної низки наукової літератури з’ясовано історико-правові аспекти
конституційно-правового статусу судової влади в США. Досліджено порядок призна-
чення (обрання) суддів у США. Виявлено переваги організації судової системи США,
призначення федеральних суддів, окремі недоліки здійснення правового регулювання.
За результатами проведеного дослідження доведено, що Судовий акт 1789 р. не
лише встановив організацію федеральної судової системи, а й сприяв так званому
«поєднанню» з нею штатів. Федеральні суди та суди штатів розглядали справи,
керуючись безпосередньо положеннями федеральних законів і законів штатів. Суди
штатів не обмежувалися у праві призначати покарання, на відміну від районних судів.
Недоліком Судового акту 1789 р. було те, що він передбачав функціонування окружних
судів у складі суддів Верховного Суду США, що призводило до постійного відкладення
засідань Верховного Суду через відсутність кворуму та самовідводи його суддів, які,
будучи у складі окружних судів, ухвалювали чи переглядали оскаржувані рішення.

1. Myshyn A. A., Vlasykhyn V. A. Konstytutsyia SShA [The US Constitution: Political and Legal Commentary]: polytyko-pravovoi kommentaryi. M.: Mezhdunarodnыe otnoshenyia, 1985. 336 p. 2. Ryhina, O. M. Verkhovnyi sud SShA: stanovlennia, osoblyvosti kompetentsii ta rol u formuvanni konstytutsiinoho ladu derzhavy [Supreme Court of the USA: formation, peculiarities of competence and role in the formation of the constitutional order of the state] (1787 – kinets KhKh st.): avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.01 ; Lvivskyi natsionalnyi un-t im. Ivana Franka. L., 2009. 16 p. 3. Verkhovnыi Sud SShA: vыsshyi sud stranы. Voprosy demokratyy.[US Supreme Court: Supreme Court of the country. Ask about democracy] 2005. Aprel. URL: http://www.supremecourthistory.org. 4. Vlasykhyn V. A. Sluzhba obvynenye v SShA: Zakon y polytyka. [US Prosecution Service: Law and Politics ] M.: Yurydycheskaia lyteratura, 1981. 176 p. 5. Dzhordzh Bravn Tindall, Deivid E. Shai Istoriia Ameryky [The History of America ](6-te vydannia). Perekl. z anhliiskoi L. Prytula, H. Stashkiv, O. Shchur. Redaktor M. Hablevych. 2010. 904 p. URL:https://web.archive.org/web/20110827170346/http://www.litopys.lviv.ua/ka... istorija_8.html. 6. Ivalnytska O. P. Novitnia istoriia krain Yevropy ta Ameryky [The Newest History of Europe and America]: 1918 – 1945: Navch. posib.Vinnytsia: Foliant, 2004. 464 p. 7. The Judiciary Actof [The Judiciary Actof] 1789. URL: http://www. constitution.org/uslaw/judiciary 1789.txt. – Nazva z tytul. ekrana. 8. Uriazhu.P. Sudebnыe systemy zapadniakh hosudarstv.[Judicial systems in the wake of states] Yu. P. Uriazh, V. A. Tumanov, S. A. Ehorov y dr.; otv. red. V. A.Tumanov. M.: Nauka, 1991. 240 p. 9. Karlen D. Amerykanskye sudy [System and Staff ]: systema y personal: Ucheb. posobye. M.: Prohress, 1972. 124 p. 10. Katerynchuk M. D. Dynamika rozvytku immihratsiinoho zakonodavstva SShA.[The dynamics of the development of US immigration laws] Pravo Ukrainy. 1999. No. 5. P. 99–102. 11. Luts L.A. Suchasni pravovi systemy svitu: [Modern legal systems of the world: Teach. Linguistics: Law Faculty of LNU them] Navch. posib. Lviv: Yurydychnyi fakultet LNU im. I. Franka, 2003. 247 p. 12. Bihun V. S. Yurydychna profesiia ta osvita. Dosvit SShA u porivnialnii perspektyvi [Legal profession and education. In the United States in the comparative perspective.]. K.: Yustynian, 2006. 272 p. 13. Myshyn A. A. Konstytutsyia SShA: polytyko-pravovoi kommentaryi [US Constitution: Political and Legal Commentary]. M.: Mezhdunarodnыe otnoshenyia, 1985. 336 p.

Dobosh Z. A. Constitutional and legal status of the judicial authority in the USA: historical and legal aspects